Luật sư tư vấn về chủ đề "PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ"

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ.

Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Có những loại hợp đồng khoa học công nghệ nào? Các bên trong hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có quyền và nghĩa vụ gì? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ tới bạn đọc thông tin pháp lý liên quan đến hợp đồng khoa học công nghệ trong bài viết dưới đây:

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2015 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2015 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế do Chính phủ ban hành
NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Thông tư số 01/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao

Thông tư số 01/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao
Quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao

Quyết định số 55/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao

Quyết định số 55/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao

Công ty cổ phần phát triển công nghệ & truyền thông thời đại HCVIỆT

Công ty cổ phần phát triển công nghệ & truyền thông thời đại HCVIỆT
Giới thiệu chung về HCVIET:HCVIET là công ty thiết kế đồ họa,thiết kế website,in ấn chuyên nghiệp,cung cấp phần mềm,giải pháp mạng doanh nghiệp,thưng mại điện tử. Chúng tôi tự hào có đội ngũ nhân sự là các họa sĩ thiết kế,nhân viên công nghệ cao, chuyên viên giàu kinh nghiệm,trình độ chuyên môn cao. Sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 12-NQ/TU NGÀY 21/7/2011 CỦA TỈNH ỦY BẮC KẠN VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2011- 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020