Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phiếu chi"

phiếu chi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phiếu chi.

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng năm 2018

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng năm 2018
Trong quá trình hoạt động của mình, cụ thể là công tác tài chính và kế toán của công ty, nhiều người lao động còn lúng túng chưa biết cách sử dụng mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng trong những trường hợp như thế nào? Dưới đây chúng tôi cung cấp mẫu biểu này để người lao động mới vào nghề được tham khảo và sử dụng.

Thuế thu nhập cá nhân cho người môi giới bán hàng?

Thuế thu nhập cá nhân cho người môi giới bán hàng?
Luật sư cho em hỏi: Công ty em chi hoa hồng cho người môi giới bán hàng Nguyen Van A trong 1 ngày, phát hành nhiều phiếu chi, mỗi phiếu chi đều dưới 2 triệu đồng, tổng các phiếu chi lại thì người môi giới nhận trên 15 triệu 1 ngày.