Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Phong Chong Hiv"

Phong Chong Hiv | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phong Chong Hiv.

Người bị nhiễm HIV

Người bị nhiễm <strong>HIV</strong>
hiện bị nhiễm hiv giai đoạn cuối. Tôi được tạm đình chỉ hoãn thi hành án cho về gia đình địa phương

Người nhà nhiễm hiv

Người nhà nhiễm <strong>hiv</strong>
Mẹ cháu bị nhiễm hiv , cháu bị cận , mắt trái 2, và mắt phải cũng 2,như vậy cháu có phải đi nghĩa