Luật sư tư vấn về chủ đề "Phong Chong Hiv"

Phong Chong Hiv | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phong Chong Hiv.

Người nhiễm HIV có được nhận con nuôi theo quy định của pháp luật không?

Người nhiễm <strong>HIV</strong> có được nhận con nuôi theo quy định của pháp luật không?
Với việc nhận nuôi con nuôi, người nhận nuôi không chỉ phải đáp ứng các yêu cầu liên quan đến đạo đức, khả năng tài chính mà còn phải đáp ứng điều kiện về sức khoẻ. Dưới đây là một trường hợp được Luật sự của Luật Minh Khuê tư vấn liên quan đến sức khoẻ của người nhận nuôi con nuôi.