Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phong tỏa"

phong tỏa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phong tỏa.

Tư vấn về tài sản thế chấp ?

Tư vấn về tài sản thế chấp ?
Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có thắc mắc mong được luật sư giải đáp: Tôi có một khách hàng hiện có tài sản được nhận cho, thừa kế. Tài sản lúc trước được đứng tên 5 người, sau một thời gian thì 2 trong 5 người đó có ký một hợp đồng cho tặng có công chứng vào tháng 6 cho 3 người còn lại. Tài sản sau đó đã được cập nhật sang tên cho 3 người còn lại vào tháng.