Luật sư tư vấn về chủ đề "phương pháp tính trực tiếp"

phương pháp tính trực tiếp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phương pháp tính trực tiếp.

Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác?

Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác?
Chào công ty Luật Minh Khuê, tôi tên Mai Linh, gân đây tôi có gặp phải vấn đề khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp. Xin hỏi về quy trình khai và tính thuế như thế nào? Cảm ơn