Luật sư tư vấn về chủ đề "phiếu bầu"

phiếu bầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phiếu bầu.

Mẫu phiếu bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng khu phố mới nhất 2022

Mẫu phiếu bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng khu phố mới nhất 2022
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi về mẫu phiếu bầu cử trưởng thôn, khu phố. Trường hợp danh sách ứng cử chỉ có 1 người thì làm phiếu như thế nào, nếu làm phiếu chỉ ghi danh sách 1 người không có cột "đồng ý" hay "không đồng ý" để cử tri lựa chọn có đúng không ? Xin cảm ơn. Người gửi : Bảo Ngọc, tỉnh Nam Định.