Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý kinh tế"

quản lý kinh tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý kinh tế.

Tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế là gì ? Quy định về tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế là gì ? Quy định về tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế là tội phạm về kinh tế được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 (trước đây đã hết hiệu lực) và trong Bộ luật hình sự năm 2015 (Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Hiện đang có hiệu lực). Bài viết phân tích cụ thể về các tội danh này:

Nghị định 172-CP năm 1973 về Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

Nghị định 172-CP năm 1973 về Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.
NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VÀ BẢN QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ KINH TẾ