quản lý ngoại thương

Bài tư vấn về chủ đề quản lý ngoại thương

Các biện pháp hành chính trong hoạt động quản lý ngoại thương

Các biện pháp hành chính trong hoạt động quản lý ngoại thương
Các biện pháp áp dụng trong quản lý ngoại thương hàng hóa của Việt Nam được quy định tại Luật Quản lý ngoại thương đảm bảo hài hòa, lồng ghép giữa hai nguyên tắc cơ quan Nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật cho phép và thương nhân được kinh doanh tất cả những gì pháp luật không cấm.

Quy định về xuất xứ hàng hóa tại Luật quản lý ngoại thương

Quy định về xuất xứ hàng hóa tại Luật quản lý ngoại thương
Luật quản lý ngoại thương được ban hành và thi hành đến nay đã được hơn 3 năm. Song không phải doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nào cũng nắm rõ quy định của Luật này. Nhằm mục đích phổ biến pháp luật, ở bài viết này Luật Minh Khuê gửi đến bạn đọc quy định về xuất xứ hàng hóa:

Quy định của Luật Quản lý ngoại thương 2017 về áp dụng biện pháp kỹ thuật và kiểm dịch hàng hóa xuất - nhập khẩu

Quy định của Luật Quản lý ngoại thương 2017 về áp dụng biện pháp kỹ thuật và kiểm dịch hàng hóa xuất - nhập khẩu
Tại Kỳ họp thứ 2, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 15 luật, trong đó có Luật Quản lý ngoại thương năm 2017. Luật này đã quy định rất nhiều những biện pháp quản lý ngoại thương, nổi bật trong số đó là biện pháp kiểm tra kỹ thuật và kiểm dịch đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng