Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý số"

quản lý số | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý số.

Vận hành và xử lý sự cố đối với hệ thống đo đếm, hệ thống thu thập số liệu đo đếm và hệ thống quản lý số liệu đo đếm điện năng

Vận hành và xử lý sự cố đối với hệ thống đo đếm, hệ thống thu thập số liệu đo đếm và hệ thống quản lý số liệu đo đếm điện năng
Thông tư 42/2015/TT-BCT quy định cụ thể về nguyên tắc vận hành và xử lý sự cố đối với hệ thống đo đếm, hệ thống thu thập số liệu đo đếm và hệ thống quản lý số liệu đo đếm điện năng. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ chi tiết về những quy định này.

Thông tư số 12/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

Thông tư số 12/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính
Hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản l‎ý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

Thông tư số 139/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính  hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng  và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

Thông tư số 139/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính
 hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng
 và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ SỐ H2T

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ SỐ H2T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢN LÝ SỐ H2T - H2T ra đời không phải là một sản phẩm trí tuệ chủ quan của những thành viên sáng lập mà là một sự tất yếu khách quan khi một số cá nhân cùng ý tưởng gặp nhau, và ngộ ra cần có một môi trường chung để cống hiến và phát triển. H2T chính là sự “Hoàn Hảo Thực”