quản trị nhân sự

Bài tư vấn về chủ đề quản trị nhân sự

Quản trị là gì? Chức năng, vai trò, tính khoa học của quản trị

Quản trị là gì? Chức năng, vai trò, tính khoa học của quản trị
Thuật ngữ quản trị dùng ở đây có nghĩa là một phương thức hoạt động hướng đến mục tiêu được hoàn thành với hiệu quả cao, bằng và thông qua những người khác. Hoạt động quản trị là những hoạt động tất yếu phát sinh khi con người kết hợp với nhau để cùng hoàn thành mục tiêu.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng