quảng trị

Bài tư vấn về chủ đề quảng trị

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bản tỉnh Quảng Trị

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bản tỉnh Quảng Trị
Luât đê điều quy định một số hoạt động liên quan đến đê điều phải được cấp phép. Mỗi địa phương sẽ chịu trách nhiệm ban hành quy định về thủ tục cấp giấy phép này trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật về đê điều, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Quảng Trị

Điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Quảng Trị
Theo quy định của pháp luật, để được phép tách thửa đất cần đáp ứng những điều kiện, trong đó quan trọng nhất là đảm bảo diện tích tối thiểu sau khi tách thửa. Mỗi tỉnh thành sẽ có những quy định khác nhau về điều kiện tách thửa đất để phù hợp với tình trạng và định hướng phát triển. Vậy, điều kiện về diện tích tối thiểu khi tiến hành tách thửa đất được quy định cụ thể như thế nào ở Quảng Trị.

Quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Ninh Thuận, Lạng Sơn, Lào Cai, Bình Thuận, Vĩnh Long, Quảng Trị ?

Quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Ninh Thuận, Lạng Sơn, Lào Cai, Bình Thuận, Vĩnh Long, Quảng Trị ?
Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Vĩnh Long ? Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai là bao nhiêu ? Diện tích tối thiểu tách thửa đất tỉnh An Giang, Gia Lai mới nhất hiện nay ?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng