Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định chung về hợp đồng"

quy định chung về hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định chung về hợp đồng.

Bàn về sửa đổi các quy định chung về hợp đồng của bộ luật dân sự năm 2005

Bàn về sửa đổi các quy định chung về hợp đồng của bộ luật dân sự năm 2005
Bộ luật Dân sự năm 2005 mới được ban hành thì đã có hàng loạt công trình nghiên cứu lớn nhỏ công khai phê phán các bất cập, nên buộc phải có kế hoạch sửa đổi lớn, trong khi hầu hết các Bộ luật Dân sự của các nước phương Tây đã sống hơn một thế kỷ mà vẫn chưa bị gọi là “già”, mặc dù hoàn cảnh xã hội của họ đã có nhiều thay đổi.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook