Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định của pháp luật về thời gian thử việc"

quy định của pháp luật về thời gian thử việc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định của pháp luật về thời gian thử việc.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động thôi việc ?

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động thôi việc ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi mong được tư vấn: Tôi đi phỏng vấn vào một công ty thì được công ty nhận vào làm ngay vì người đã có kinh nghiệm và thoả thuận mức lương thử việc trong vòng 1 tháng là 4,5 triệu sau 1 tháng tôi sẽ đc nhận mức lương là 6 triệu. Công việc tôi phải làm là kế toán bán hàng kiêm kế toán công nợ.