Luật sư tư vấn về chủ đề "quy hoạch các khu công nghiệp"

quy hoạch các khu công nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy hoạch các khu công nghiệp.

Quy hoạch là gì ? Quy định pháp luật về quy hoạch

Quy hoạch là gì ? Quy định pháp luật về quy hoạch
Quy hoạch thường được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển của một vùng lãnh thổ hay một ngành, một lĩnh vực theo thời gian và là cơ sở để xây dựng các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn. Việc xây dựng quy hoạch phải dựa trên những ý đồ chiến lược rõ ràng; sự tính toán khoa học, hợp lí