Luật sư tư vấn về chủ đề "quỹ phòng chống"

quỹ phòng chống | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quỹ phòng chống.

Nội dung chi của Quỹ phòng chống thiên tai trung ương

Nội dung chi của Quỹ phòng chống thiên tai trung ương
Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách bao gồm Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương do BNNPTNT quản lý và Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh quản lý. Vậy, nội dung chi của Quỹ phòng chống thiên tai trung ương như nào?

Các quy định về công tác phòng ,chống tội phạm trong tổ chức đảng

Các quy định về công tác phòng ,chống tội phạm trong tổ chức đảng
Công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước vậy việc vi phạm công tác này xử lý như thế nào?