Luật sư tư vấn về chủ đề "sắc đẹp"

sắc đẹp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sắc đẹp.

Sắc đẹp có giá trị như thế nào đối với phụ nữ khi theo đuổi nghề luật sư tại Việt Nam ?

Sắc đẹp có giá trị như thế nào đối với phụ nữ khi theo đuổi nghề luật sư tại Việt Nam ?
Livescience cho biết, các nhà tâm lý của Đại học Cornell tại Mỹ mời 169 sinh viên trong trường tham gia một cuộc khảo sát trên mạng để tìm hiểu xem họ xử lý thông tin dựa trên lý trí hay tình cảm nếu được mời vào ban hội thẩm trong một phiên tòa. Nhóm nghiên cứu yêu cầu tình nguyện viên đọc hồ sơ của một số vụ án và xem ảnh của bị cáo trong những vụ án đó. Tình nguyện viên đọc những hướng dẫn dành cho thành viên hội thẩm và nghe tất cả cuộc tranh luận tại tòa.