Luật sư tư vấn về chủ đề "sinh hoạt"

sinh hoạt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sinh hoạt.

Có phải chuyển sinh hoạt Đảng không?

Có phải chuyển sinh hoạt Đảng không?
Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Khuê. Tôi đang sinh hoạt đảng tại chi bộ đảng địa phương nơi tôi sinh ra; đến năm 2016 tôi đi lấy chồng ở xã bên nhưng tôi không chuyển sinh hoạt đảng về nơi ở mới mà vẫn sinh hoạt đảng tại chi bộ cũ. Nay chi bộ nơi tôi đang sinh hoạt yêu cầu tôi bắt buộc phải chuyển sinh hoạt đảng đi.