Số đăng ký thuốc

Bài tư vấn về chủ đề Số đăng ký thuốc

Trình tự, thủ tục đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

Trình tự, thủ tục đăng ký thuốc bảo vệ thực vật
Bài viết dưới đây Luật Minh Khuê sẽ giới thiệu quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; Hồ sơ, trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng