Luật sư tư vấn về chủ đề "sử dụng côn"

sử dụng côn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sử dụng côn.

Công nghệ cao là gì? Khái niệm tội phạm sử dụng công nghệ cao?

Công nghệ cao là gì? Khái niệm tội phạm sử dụng công nghệ cao?
Theo Từ điển luật học Black’s Law, tội phạm máy tính (computer crime) được định nghĩa là: “tội phạm đòi hỏi về kiến thức công nghệ máy tính chẳng hạn như phá hoại hoặc ăn cắp dữ liệu máy tính hay sử dụng máy tính để thực hiện một số tội phạm khác.”.

Các trường hợp được phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Các trường hợp được phép sử dụng công cụ hỗ trợ
Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ được quy định như nào? Trường hợp nào người thi hành công vụ được phép sử dụng công cụ hỗ trợ? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Sử dụng công quỹ vào việc riêng thì mắc tội gì?

Sử dụng công quỹ vào việc riêng thì mắc tội gì?
Xin chào luật sư! Em đang làm trong công ty chuyển phát nhanh. Thời gian qua em có sử dụng khoản tiền 25 triệu của công ty vào mục đích cá nhân. Nay công ty bắt em phải hoàn trả số tiền 1 lần trong 1 tuần. Em cũng có xin cho em trả dần bằng toàn bộ số lương làm trong 5 tháng. Nhưng công ty không chấp nhận và có ý định chuyển giao cho cơ quan pháp luật.

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2014/QĐ-UBND NGÀY 01/8/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN RA, VÀO CỬA KHẨU MỘC BÀI, XA MÁT.