Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tái cấu trúc"

tái cấu trúc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tái cấu trúc.

Thông tư 10/2013/TT-BTC cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

Thông tư 10/2013/TT-BTC cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước
Ngày 18 tháng 01 năm 2013, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 10/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con:

Dịch vụ tư vấn tái cơ cấu danh nghiệp và giải thể

Dịch vụ tư vấn tái cơ cấu danh nghiệp và giải thể
Tái cơ cấu và Giải thể thường là lĩnh vực dễ gây ra xung đột pháp luật với nhạy cảm về thương mại và tài chính. Công ty luật Minh Khuê tự hào là công ty hàng đầu và được biết đến nhiều nhất tại Việt Nam với việc thường xuyên tham gia vào những dự án tái cơ cấu và hỗ trợ một số lượng lớn các doanh nghiệp nhà nước lớn và công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Hoạch định chiến lược nhân sự giai đoạn hậu khủng hoảng

Hoạch định chiến lược nhân sự giai đoạn hậu khủng hoảng
(TBKTSG) - Nhiều chuyên gia về nhân sự cho rằng khi nền kinh tế bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi là thời điểm tốt nhất để mỗi tổ chức nhìn lại kế hoạch nhân sự của mình nhằm bảo đảm nhất quán với những mục tiêu chung. TBKTSG ghi nhận ý kiến của bà Keren Davies, Giám đốc điều hành Công ty XAGE Consultancy, một công ty tư vấn nhân sự, xung quanh vấn đề này.

Kết luận của Bộ Chính trị về Tập đoàn Vinashin

Kết luận của Bộ Chính trị về Tập đoàn Vinashin
Tại phiên họp ngày 31/7, sau khi nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo về tình hình Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), ý kiến của Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Công an và một số bộ, ngành Trung ương, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận như sau:

Để thực hiện đúng đăng chủ chương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Để thực hiện đúng đăng chủ chương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. Ngoài mục tiêu nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, chủ trương này còn giúp người công nhân lao động trực tiếp tại các xí nghiệp trở thành cổ đông, tức là đồng chủ sở hữu thực sự của xí nghiệp cổ phần, chứ không phải là những người làm chủ trên danh nghĩa (hình thức) như trước đây. Đó cũng chính là một

Nghị Quyết 125/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018

Nghị Quyết 125/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa XII về cải cách ...

Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá ...

Công văn 01/GĐ-TANDTC năm 2018 về giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Qua thực tiễn công tác xét xử, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của các Tòa án về một số vướng mắc về nghiệp vụ. Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến ...