Luật sư tư vấn về chủ đề "tái cấu trúc"

tái cấu trúc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tái cấu trúc.

Tái cấu trúc: Yêu cầu cấp thiết của nhiều doanh nghiệp

Tái cấu trúc: Yêu cầu cấp thiết của nhiều doanh nghiệp
Đứng trước những thách thức mới của môi trường kinh doanh, cũng như nhu cầu phát triển, cùng với những khó khăn phát sinh trong kinh doanh nhất là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang rất cần được tái cấu trúc lại (Restructuring) để có thể tồn tại và phát triển một cách bền vững.

Tái cấu trúc: lúc nào, vì sao, thế nào?

Tái cấu trúc: lúc nào, vì sao, thế nào?
Mọi tập đoàn, mọi tổng công ty, mọi doanh nghiệp đều theo một quy luật. Đó là một lúc nào đó phải tái cấu trúc, vừa để đổi mới, vừa để phát triển và trường tồn. Đổi mới vừa là mục tiêu, đồng thời phải là động lực khi sự cạnh tranh ngày nay mang tính toàn cầu.