Luật sư tư vấn về chủ đề "tập quán pháp"

tập quán pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tập quán pháp.

Nguồn của pháp luật là gì ? Các loại nguồn của pháp luật ?

Nguồn của pháp luật là gì ? Các loại nguồn của pháp luật ?
Nguồn của pháp luật là nơi chứa quy tắc pháp luật cần thiết cho xử sự của chủ thể pháp luật hay nơi chứa đựng quy phạm pháp luật. Theo nghĩa này, nguồn của pháp luật đồng nghĩa với khái niệm “hình thức pháp luật bao gồm: pháp luật tập quán, pháp luật án lệ, văn bản quy phạm pháp luật.

Áp dụng tập quán pháp trong pháp luật Việt Nam thực hiện thế nào ?

Áp dụng tập quán pháp trong pháp luật Việt Nam thực hiện thế nào ?
Tập quán pháp là tập quán được pháp luật thừa nhận có giá trị pháp lý. Vậy, việc áp dụng tập quán pháp phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản nào ? Bài viết phân tích và giải đáp cụ thể việc áp dụng tập quán pháp theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay, cụ thể:

Những nước áp dụng tập quán pháp pháp?

Những nước áp dụng tập quán pháp pháp?
Thưa luật sư, Xin phép cho em hỏi hiện nay có những quốc gia nào điển hình cho tập quán pháp.Nghĩa là thừa nhận tập quán pháp là nguồn quan trọng nhất của pháp luật.