Luật sư tư vấn về chủ đề "chính trị xã hội"

chính trị xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chính trị xã hội.

Hệ thống chính trị là gì ? Đặc điểm của hệ thống chính trị ?

Hệ thống chính trị là gì ? Đặc điểm của hệ thống chính trị ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi đang gặp một đề tài nghiên cứu về hệ thống chính trị, phân tích đặc điểm của một số hệ thống chính trị cụ thể (hoặc lịch sử hình thành của nó). Tôi xin luật sư hướng dẫn hoặc cung cấp một số tài liệu, định hướng nghiên cứu vấn đề này được không ? Người hỏi: T.M.H

Cư trú chính trị là gì ? Những người được hưởng quyền cư trú chính trị

Cư trú chính trị là gì ? Những người được hưởng quyền cư trú chính trị
Cư trú chính trị là cư trú tại nước ngoài của một người do phải trốn tránh sự truy nã vì các lý do chính trị của quốc gia mà họ là công dân hoặc quốc gia mà họ thường trú. Vậy, những ai được hưởng quyền cư trú chính trị tại Việt Nam ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được bài viết phân tích, đề cập:

Có được hưởng đủ 5 năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với các huyện vùng đặc biệt khó khăn

Có được hưởng đủ 5 năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với các huyện vùng đặc biệt khó khăn
Theo quy định tại Nghị Định số 116/2010/NĐ-CP thì cán bộ, công chực, viên chức người lao động đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị Định số 116/2010/NĐ-CP là đủ 5 năm từ ngày nghị định có hiệu lực, tức là từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 2 năm 2016.

Thắc mắc về chơi hội dưới hình thức đa cấp ?

Thắc mắc về chơi hội dưới hình thức đa cấp ?
Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Tôi có chơi hội xây đồng vốn gồm nhiều thành viên và tiền tôi đóng chỉ một lần là 600.000 là tôi không còn đóng hội nữa. Hình thức nối tiếp nhau từ một người với thiếu hai người là tôi hướng dương 300.000 và hai người kia cũng vậy nếu hai người nói ra được tám người thì tám người ra 16 người thì tôi được 1 triệu mốt .

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử
Ngày 09 tháng 03 năm 2015, Chính Phủ ban hành Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Mấy vấn đề về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay

Mấy vấn đề về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay
Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải sự kết hợp, hòa trộn, thống nhất biện chứng giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa kinh tế và chính trị là nét độc đáo riêng của Việt Nam. Từ thực tiễn của hơn 20 năm đổi mới trong lĩnh vực này, tác giả đã đưa ra những yêu cầu mới và một số vấn đề cần quan tâm trong đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong giai đoạn tới đây của công cuộc đổi mới ở Việt Nam.