Luật sư tư vấn về chủ đề "thay đổi hộ tịch"

thay đổi hộ tịch | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thay đổi hộ tịch.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký việc thay đổi hộ tịch.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký việc thay đổi hộ tịch.
Thưa luật sư: Năm nay tôi 20 tuổi, hiện nay tôi có nguyện vọng muốn thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh. Vậy, mong luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục thay đổi hộ tịch? Mẫu đăng ký thay đổi hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật?

Có được thay đổi hộ tịch hay không ?

Có được thay đổi hộ tịch hay không ?
Thưa Luật sư, Kính nhờ tư vấn giúp! Tôi có ba là người dân tộc Hoa, mẹ là người dân tộc Kinh. Trước đây, ba mẹ tôi khai sinh cho tôi dân tộc Hoa. Nay tôi đã 25 tuổi, được sự đồng ý của cha mẹ tôi muốn thay đổi thành dân tộc Kinh.