Luat Minh Khue

thế giới phẳng

thế giới phẳng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thế giới phẳng

Doanh nhân lạc hậu giữa thời @

Doanh nhân lạc hậu giữa thời @
Sếp Hưng không ít lần khiến trợ lý phải đỏ mặt vì đối tác xin địa chỉ e-mail để trao đổi thông tin thì ông lại tồng tộc đọc địa chỉ cơ quan, ở số mấy, đường gì.

Quản trị doanh nghiệp như thế nào trong môi trường thế giới phẳng ?

Quản trị doanh nghiệp như thế nào trong môi trường thế giới phẳng ?
Chính sự phẳng ra của thế giới, ngay ở ta, đã tác động tích cực cho sự trưởng thành của một lớp trẻ. Và nó sẽ nhanh chóng loang rộng, bỏ qua tất cả những cười riễu, chê bai, hoài nghi, cả lo lắng và bi quan, hốt hoảng và cả chống đối nữa, của nhiều người, nhiều thế lực. Nó đang hướng tới tương lai. Một tương lai mà ta có thể hoàn toàn tin. Rất có thể đó là tín hiệu mới của mùa Xuân này.