Luật sư tư vấn về chủ đề "Thị trường lao động"

Thị trường lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thị trường lao động.

Thị trường lao động là gì? Sự hình thành, phát triển thị trường lao động ở Việt Nam

Thị trường lao động là gì? Sự hình thành, phát triển thị trường lao động ở Việt Nam
Ngày nay, ở các nước có nền kinh tế chuyển đổi, trong đó bao gồm cả Việt Nam, song song với việc mở rộng tự do kinh doanh, phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ, thị trường vốn và chứng khoán, thì thị trường lao động cũng đang được hình thành. Bài viết này giới thiệu khái niệm, bản chất, ý nghĩa và những đặc thù của thị trường lao động trong quá trình hình thành và phát triển, đặc biệt trong nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam.

Thị trường lao động: Vấn đề điều tiết của xã hội trong lĩnh vực quan hệ lao động

Thị trường lao động: Vấn đề điều tiết của xã hội trong lĩnh vực quan hệ lao động
Ngày nay, cả về phương diện lý thuyết, cả về phương diện thực tế đều thừa nhận rằng, phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại chỉ có thể đạt được kết quả trong điều kiện kết hợp khả năng tự điều tiết của nó với điều tiết của Nhà nước và xã hội. Dựa trên những công ước và hướng dẫn của Tổ chức lao động thế giới (International Labour Organization-ILO) vấn đề điều tiết của xã hội trên thị trường lao động đã được vận dụng rộng rãi ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển và kết quả đạt được

Khủng hoảng tài chính toàn cầu với thị trường lao động

Khủng hoảng tài chính toàn cầu với thị trường lao động
Khủng hoảng tài chính toàn cầu làm đảo lộn nhiều hoạt động kinh tế – xã hội; lao động, việc làm, thu nhập và ổn định đời sống đã trở thành mối quan tâm, lo lắng hàng đầu của toàn nhân loại. Trong bối cảnh này, chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm ở Việt Nam đến năm 2010 và những năm tiếp sau chịu những sức ép, chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi phải có cách nhìn toàn diện để vượt qua trở ngại nhằm đạt được mục tiêu mong muốn…

Thị trường lao động: Sẽ tiếp tục hồi phục

Thị trường lao động: Sẽ tiếp tục hồi phục
VietnamWorks.com vừa công bố bản báo cáo thông số nhân lực trực tuyến quý IV/2009. Bản báo cáo của quý này đã được điều chỉnh với danh mục 59 ngành nghề so với 50 như trước đây nhằm kịp thời nắm bắt và phản ánh những thay đổi trên thị trường lao động trong thời gian gần đây. Điều đáng nói là những vị trí lao động VIP có sự sụt giảm đáng kể: nhu cầu tuyển dụng ở cấp bậc giám đốc giảm 11,1%, ở cấp bậc CEO giảm 50%.