Luật sư tư vấn về chủ đề "thu nhập từ kinh doanh"

thu nhập từ kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thu nhập từ kinh doanh.

Thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công và thu nhập từ kinh doanh ?

Thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công và thu nhập từ kinh doanh ?
Kính chào luật sư! Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ luật sư giải đáp giúp tôi như sau: Tôi làm việc cho một công ty may mặc, hàng tháng tôi phải nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công ở công ty. Sau giờ làm ở công ty tôi có mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Cho tôi hỏi là tôi có phải nộp thuế đối với phần thu nhập từ kinh doanh này không? Và công ty có quyết toán thuế cho tôi trong trường hợp này không?