Luật sư tư vấn về chủ đề "tinh thần bị kích động mạnh"

tinh thần bị kích động mạnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tinh thần bị kích động mạnh.

Tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
Tinh thần bị kích động mạnh hay trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được hiểu là một dạng diễn biến tâm lý của người gây thương tích khi người bị gây thương tích liền trước đó có những hành vi trực tiếp tác động đến "trạng thái tinh thần" của người đã gây thương tích đối với chính mình:

“Giết người vì tình” có phải là hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hay không?

“Giết người vì tình” có phải là hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hay không?
Một người giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là khi họ không còn nhận thức đầy đủ về hành vi của mình như lúc bình thường. Người phạm tội không còn khả năng kiềm chế bản thân và gây ra hành vi nguy hiểm cho xã hội xuất phát từ việc tinh thần bị kích động mạnh.

Tìm hiểu về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh mới nhất?

Tìm hiểu về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh mới nhất?
Hành vi khách quan của tội này được quy định là hành vi tước đoạt tính mạng người đã làm cho chủ thể của tội phạm lâm vào trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của mình. Theo đó, hành vi tước đoạt tính mạng ở đây chỉ có thể là hành động như bắn, đâm.......