Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức phát sóng"

tổ chức phát sóng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức phát sóng.

Tổ chức phát sóng có các quyền gì?

Tổ chức phát sóng có các quyền gì?
Điều 31 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định quyền của tổ chức phát sóng: 1. Tổ chức phát sóng có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây: