Luật sư tư vấn về chủ đề "tội loạn luân"

tội loạn luân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội loạn luân.

Loạn luân là gì ? Quy định pháp luật về tội loạn luân

Loạn luân là gì ? Quy định pháp luật về tội loạn luân
Loạn luân là hành vi giao cấu với người mà biết rõ người đó có cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha, mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Pháp luật hình sự (Bộ luật hình sự năm 2015, luật sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định về trách nhiệm hình sự đối với tội danh loạn luân.