Luật sư tư vấn về chủ đề "tội phản bội tổ quốc"

tội phản bội tổ quốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội phản bội tổ quốc.

Tội phản bội tổ quốc là gì? yếu tố cấu thành? Chính sách an ninh quốc gia là thế nào?

Tội phản bội tổ quốc là gì? yếu tố cấu thành? Chính sách an ninh quốc gia là thế nào?
Nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia là nguy hiểm cho xã hội được thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm độc lập, chủ quyền,chế độ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...xâm hại sự tồn tại, sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. Và tội phản bội tổ quốc là một tội nằm trong nhóm tội này.

Tội phản bội Tổ quốc có đặc điểm pháp lý như thế nào ?

Tội phản bội Tổ quốc có đặc điểm pháp lý như thế nào ?
Khoản 1, ĐIều 78 Bộ luật Hình sự quy định: "Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình."