Luật sư tư vấn về chủ đề "trồng rừng"

trồng rừng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trồng rừng.

Mẫu hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư trồng rừng

Mẫu hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư trồng rừng
Việc hợp tác giữa các nhân có điều kiện về đất, vốn … nhằm mục đích kinh doanh cùng có lợi là việc bình thường trong cuộc sống. Tuy đơn giản, nhưng để tránh những tranh chấp hoặc ngăn ngừa khả năng tranh chấp, giữa các bên nên có một bản hợp đồng, đề cập những vấn đề quan trọng nhất.

Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Pháp luật quy định như nào về về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác? Các trường hợp chủ dự án tự tổ chức trồng rừng thay thế? Lập phương án trồng rừng thay thế như nào? Hồ sơ đề nghị chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế bao gồm những gì?

Khi bị thu hồi đất trồng rừng có được bồi thường về đất không ? Cơ nào có thẩm quyền thu hồi đất ?

Khi bị thu hồi đất trồng rừng có được bồi thường về đất không ? Cơ nào có thẩm quyền thu hồi đất ?
Cơ quan nhà nước thu hồi đất như thế nào là đúng theo quy định pháp luật ? Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ven đường tỉnh lộ ? Cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật xử lý thế nào ? Quy trình thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể: