Luật sư tư vấn về chủ đề "Từ ngữ"

Từ ngữ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Từ ngữ.

Quan hệ từ là gì? Ví dụ về quan hệ từ

Quan hệ từ là gì? Ví dụ về quan hệ từ
Ngôn ngữ là một hệ thống rất đa dạng, có thể cùng một ý nghĩa nhưng nó được biểu hiện qua nhiều câu nói khác nhau. Để có được sự độc đáo và tính liên kết đó thì không thể không nhắc đến vai trò của "quan hệ từ", nó được nhắc đến và sử dụng trong trường hợp nối các vế trong câu ghép biểu thị tính liền mạch, đầy đủ ý nghĩa muốn truyền đạt của người nói hoặc người viết. Để tìm hiểu kỹ hơn, kính mời quý bạn đọc theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê ngay dưới đây.

Giải thích những từ ngữ trong Luật đầu tư 2005?

Giải thích những từ ngữ trong Luật đầu tư 2005?
Điều 3 Luật đầu tư 2005 quy định: 1. Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Từ ngữ và Luật pháp

Từ ngữ và Luật pháp
Bài viết này bàn về một số thuật ngữ trong pháp luật kinh doanh dựa vào ý kiến của một số chuyên gia, luật sư tại các hội thảo liên quan do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện.