Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Từ ngữ"

Từ ngữ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Từ ngữ.

Giải thích những từ ngữ trong Luật đầu tư 2005?

Giải thích những từ ngữ trong Luật đầu tư 2005?
Điều 3 Luật đầu tư 2005 quy định: 1. Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng