Luat Minh Khue

vệ sinh công nghiệp

vệ sinh công nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về vệ sinh công nghiệp

Tư vấn thành lập công ty vệ sinh công nghiệp nhỏ ở Tp. HCM ?

Tư vấn thành lập công ty vệ sinh công nghiệp nhỏ ở Tp. HCM ?
Thưa luật sư, Em dự định thành lập công ty vệ sinh công nghiệp nhỏ ở Tp.Hcm. Nhưng hiện tại em muốn mình làm trước một thời gian xem có khả khi không, em sẽ mua sắm dụng cụ và tuyển khoảng 6 người trở lại để làm việc, không cần phải khai báo thuế hay gì cả.