Luật sư tư vấn về chủ đề "Yêu nước"

Yêu nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Yêu nước.

Lòng yêu nước là gì? Những biểu hiện của lòng yêu nước hiện nay?

Lòng yêu nước là gì? Những biểu hiện của lòng yêu nước hiện nay?
Có bao giờ bạn thắc mắc, lòng yêu nước xuất phát từ đâu? Lòng yêu nước có từ khi chúng ta vừa cất tiếng khóc chào đời, lòng yêu nước được thể hiện qua những câu hát ru của các bà các mẹ ru chúng ta lớn, lòng yêu nước xuất phát từ yêu những thứ thân thuộc xung quanh chúng ta, theo ta từ khi nhỏ tới lúc trưởng thành, hơn một chút nữa, lòng yêu nước xuất phát từ những kí ức lịch sử một thời hào hùng của cha ông ta. Vậy lòng yêu nước là gì? Biểu hiện của lòng yêu nước hiện nay như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Yêu nước và Nhà nước

Yêu nước và Nhà nước
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là để “nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước”. Không chỉ “đẩy mạnh công tác tuyên truyền”, thật cần thiết khi Bộ Chính trị nhấn mạnh rằng, phải “rà soát, bổ sung luật pháp và cơ chế…” Lòng yêu nước trong mỗi người dân có thể tồn tại vô điều kiện, nhưng muốn giá trị mà người dân chưa bao giờ toan tính ấy có thể tập hợp thành sức mạnh quốc gia thì ứng xử của nhà nước lại đóng vai trò quyết định.

Thông tư 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Thực hiện Quyết định số ...