>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp gọi số: 1900.6162

Nghị định 102 được ban hành nhằm sửa đổi một số điều khoản chưa đủ rõ, chưa phù hợp với thực tiễn của Nghị định 139; đồng thời bổ sung thêm điều khoản hướng dẫn một số nội dung khác của Luật doanh nghiệp còn chưa cụ thể, còn có những cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online xin giới thiệu bài viết “Những điểm mới cơ bản của Nghị định 102/2010/NĐ-CP” của ông Phan Đức Hiếu, Phó trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

>> Chi tiết Nghị định 102/2010/NĐ-CP

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ (biên tập)