- Khẳng định sai. Bởi vì:

Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ỳ cùng thực hiện một tội phạm.

Đe xem xét đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm cần dựa vào nhiều căn cứ như: Tầm quan trọng của quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ bị xâm phạm, tính chất của hành vi, hậu quả do tội phạm gây ra, lỗi, động cơ, mục đích phạm tội, công cụ, phương tiện người phạm tội sử dụng...

Tuy số lượng người trong đồng phạm nhiều hơn so với tội phạm do một người thực hiện và phần lốn các vụ án thực hiện dưới hình thức đồng phạm thì thường có tính chất, mức độ nguy hiểm hơn so với tội phạm được thực hiện do một người nhưng cũng có những trường hợp tội phạm do một người thực hiện có tính chất, mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với tội phạm được thực hiện dưới hình thức đồng phạm.