Thưa luật sư: Tôi có mua 1 mảnh đất tại phường Thủy Biều, Thành phố Huế diện tích 4x20m. Theo quyết định 32/2014/QĐ UBND ngày 06/2014 thì diện tích tối thiểu là 40m2 là được tách thửa. Nhưng khi làm thủ tục tách thửa thì đơn vị tách thửa nói là khu vực Thủy Biều thuộc quy hoạch, nên kích thước cạnh >=5m và diện tích tối thiểu là 100m2. Theo sự tìm hiểu về điều kiện tách thửa khu vực Thủy Biều không thấy thông tư hay quyết định nói về điều kiện tách thửa khu vực Thủy Biều. Nay nhờ luật sư tư vấn giúp. Và xin luật sư cho biết các Thông tư hay quyết định nói về diện tích tách thửa tối thiểu khu vực Thủy Biều, Thành Phố Huế.

 Xin chân thành cảm ơn.

Tên khách hàng: Lê Văn Hiệp

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ

Luật sư tư vấn đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp luật:

Luật đất đai 2013

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn thủ tục tách sổ đỏ, tách thửa đất trực tuyến miễn phí

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND Thành phố Huế.

Nội dung phân tích:

Việc bạn tách thửa đất sẽ phải căn cứ vào diện tích tối thiểu được tách thửa của UBND cấp tỉnh ban hành. Căn cứ quyết định số 32/2014/QĐ-UBND:

Điều 3. Diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở theo Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là diện tích tối thiểu được phép tách thửa) được quy định như sau:

Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Diện tích tối thiểu:

- Các phường của thành phố Huế: 40 m2 ;

- Các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã: 60 m2;

>> Xem thêm:  Tách thửa đất ở có đất trồng cây lâu năm được không ? nếu được thì thủ tục tách ra sao ?

- Các xã đồng bằng: 70 m2 ;

- Các xã trung du, miền núi: 100 m2 .

2. Kích thước cạnh của thửa đất:

- Kích thước cạnh mặt tiền: lớn hơn hoặc bằng 4 mét;

- Kích thước cạnh tiếp giáp với cạnh mặt tiền (theo hướng vuông góc): lớn hơn hoặc bằng 5 mét.

Tuy nhiên theo đó điều 1 có quy định như sau:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và một số quy định cụ thể về tách thửa, hợp thửa để thực hiện các quyền của người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế..."

3. Quyết định này không áp dụng cho trường hợp sau:

a) Đất tại 4 phường nội thành của thành phố Huế (Thuận Thành, Thuận Lộc, Thuận Hòa và Tây Lộc): việc tách thửa đất thực hiện theo Quyết định số 2318/QĐ-UB ngày 07 tháng 10 năm 1999 của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Kinh thành Huế.

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp bìa đỏ khi mua lại đất ?

b) Đất khuôn viên các nhà vườn Huế thuộc danh mục quản lý và bảo vệ đã được UBND tỉnh phê duyệt theo chính sách bảo vệ nhà vườn Huế và đất các khu vực khác đã có quy hoạch chi tiết không cho phân thửa.

c) Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Như vậy, bạn có thể rơi vào trường hợp không áp dụng cho quyết định này nên đơn vị tách thửa mới không đồng ý tách thửa giúp bạn. Bạn có thể liên hệ tới Ủy ban nhân dân tỉnh để biết Thông tư hay quyết định nói về diện tích tách thửa tối thiểu khu vực Thủy Biều, Thành Phố Huế 

TRÂN TRỌNG.

BỘ PHÂN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Quy định về tách thửa đất và làm sổ đỏ đất thừa kế theo quy định của pháp luật hiện hành