1. Tính thẩm mỹ và giáo dục của đồ chơi trong cơ sở giáo dục mầm non

Tính thẩm mỹ của đồ chơi cho trẻ sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non:

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT quy định về tính an toàn của đồ chơi như sau:

- Bảo đảm tính thẩm mỹ, màu sắc hài hòa, sinh động: Màu sắc của đồ chơi cần được lựa chọn một cách cân nhắc để tạo ra sự hài hòa và sinh động. Các gam màu tươi sáng và bắt mắt thường thu hút sự chú ý của trẻ em và giúp kích thích sự sáng tạo và trí tưởng tượng của họ.

- Bố cục hợp lý, hình dạng bề ngoài sinh động, hấp dẫn: Sự hấp dẫn của đồ chơi phụ thuộc vào bố cục và hình dạng bề ngoại của chúng. Các sản phẩm được thiết kế với hình dạng sinh động và thu hút sẽ kích thích sự tò mò và hứng thú của trẻ em, giúp họ tạo ra những trải nghiệm mới mẻ và thú vị trong quá trình chơi.

- Bảo đảm kích cỡ, trọng lượng phù hợp với thể chất và khả năng sử dụng của trẻ: Đồ chơi cần được thiết kế với kích cỡ và trọng lượng phù hợp để phản ánh sự phát triển của trẻ em. Chúng cần đảm bảo an toàn và dễ sử dụng, đồng thời khuyến khích sự vận động và khám phá của trẻ.

- Dễ dàng kết nối, lắp ghép, lồng, xếp các chi tiết: Đồ chơi nên được thiết kế để khuyến khích sự tương tác và sáng tạo của trẻ em thông qua việc kết nối, lắp ghép, lồng và xếp các chi tiết. Điều này giúp phát triển kỹ năng tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề của trẻ từ khi còn nhỏ.

Khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ em sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non, việc đảm bảo tính thẩm mỹ của sản phẩm là cực kỳ quan trọng. Chúng không chỉ là nguồn cảm hứng và giải trí mà còn là công cụ giáo dục quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện.

Tính giáo dục của đồ chơi cho trẻ sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT quy định về tính an toàn của đồ chơi như sau:

- Phù hợp với nội dung Chương trình giáo dục mầm non và các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non: Đồ chơi cần phản ánh các mục tiêu giáo dục của chương trình mầm non và cung cấp cơ hội cho trẻ phát triển các kỹ năng và lĩnh vực khác nhau như thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội.

- Đáp ứng yêu cầu phát triển Chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với xu thế hội nhập và yêu cầu đổi mới phương pháp: Đồ chơi cần điều chỉnh và phát triển theo hướng phù hợp với các yêu cầu mới trong giáo dục, cũng như với xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế, để đảm bảo rằng chúng vẫn phản ánh được các mục tiêu và giá trị của giáo dục mầm non hiện đại.

- Không chứa đựng nội dung bạo lực, thông tin xuyên tạc, kì thị về chính trị, tôn giáo, sắc tộc, giới tính: Đồ chơi cần được thiết kế một cách tích cực và mang tính cân nhắc, không chứa các yếu tố gây hại hoặc gây phân biệt đối xử giữa các nhóm dân tộc, tôn giáo hoặc giới tính.

- Thiết kế có tính năng kích thích phát triển thể chất, tư duy, sáng tạo; phù hợp với nhu cầu và phát triển của từng độ tuổi: Đồ chơi cần được thiết kế để khuyến khích sự tư duy, sáng tạo và vận động của trẻ em, đồng thời phải phù hợp với sự phát triển và nhu cầu cụ thể của từng độ tuổi.

- Hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt bao gồm các nhu cầu về thể chất, giác quan và học tập: Đồ chơi cần được thiết kế để có thể đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của trẻ em, bao gồm cả những trẻ em có khuyết tật hoặc nhu cầu học tập đặc biệt.

2. Thẩm quyền thành lập hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong trường mầm non?

Trường mầm non là cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng theo Điều 2 Điều lệ Trường mầm non Ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT.

Hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT như sau:

- Hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu: Hội đồng này được thành lập bởi người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non và giúp họ tổ chức quá trình lựa chọn đồ chơi và học liệu phù hợp cho trẻ em.

- Thành phần của Hội đồng: Hội đồng này bao gồm người đứng đầu hoặc cấp phó người đứng đầu cơ sở giáo dục, tổ/nhóm trưởng chuyên môn, đại diện giáo viên các nhóm/lớp và đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em. Số lượng thành viên của Hội đồng là số lẻ, với tối thiểu 9 (chín) người. Đối với các trường mầm non có dưới 5 (năm) nhóm/lớp, số lượng thành viên tối thiểu của Hội đồng là 5 (năm) người.

Hội đồng này có trách nhiệm đảm bảo việc lựa chọn đồ chơi và học liệu được thực hiện một cách có tổ chức, có chất lượng và phù hợp với nhu cầu giáo dục của trẻ em trong trường mầm non. Đồ chơi và học liệu được chọn lựa phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, giáo dục và phát triển của trẻ em.

Như vậy, theo quy định nêu trên, Hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong trường mầm non do Hiệu trưởng trường mầm non thành lập, giúp Hiệu trưởng trường mầm non tổ chức lựa chọn đồ chơi, học liệu trẻ em.

Hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu gồm:

- Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng trường mầm non, tổ/nhóm trưởng chuyên môn, đại diện giáo viên các nhóm/lớp, đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em.

Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 9 (chín) người. Đối với trường mầm non dưới 5 nhóm/lớp số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 5 người.

3. Quy trình lựa chọn đồ chơi, học liệu trong cơ sở giáo dục mầm non

Quy trình lựa chọn đồ chơi, học liệu trong cơ sở giáo dục mầm non theo Điều 11 Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT như sau:

- Các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện quá trình lựa chọn đồ chơi và học liệu dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non, nguyên tắc lựa chọn, kế hoạch thực hiện hàng năm và kế hoạch thực hiện các chuyên đề. Đồng thời, họ cũng dựa vào thực tiễn của các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời thực hiện việc rà soát và phân loại các đồ chơi, học liệu hiện có.

-Danh mục đồ chơi và học liệu được đề xuất dựa trên các đề xuất của giáo viên và cán bộ quản lý. Người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non sẽ tổ chức Hội đồng lựa chọn đồ chơi và học liệu. Danh mục này sẽ có chữ ký của tổ/nhóm trưởng chuyên môn và đại diện giáo viên các nhóm/lớp.

- Hội đồng sẽ họp, thảo luận và đánh giá các đề xuất trên cơ sở danh mục đồ chơi và học liệu được đề xuất. Danh mục được lựa chọn phải đạt được sự đồng thuận từ ít nhất một phần hai số thành viên trong Hội đồng. Kết quả lựa chọn sẽ được tổng hợp thành biên bản có chữ ký của các thành viên trong Hội đồng.

- Hội đồng sẽ đề xuất danh mục đồ chơi và học liệu đã được lựa chọn cho người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non. Sau đó, người này sẽ phê duyệt danh mục này, lập kế hoạch mua sắm và đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên. Đồng thời, họ cũng có thể tự làm đồ chơi và học liệu để bổ sung vào danh mục đã được phê duyệt.

Xem thêm: Quy trình lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong cơ sở giáo dục?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Thẩm quyền thành lập hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong trường mầm non? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!