1. Khái niệm và vai trò của thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình

Thẩm tra và thẩm định dự toán xây dựng công trình đóng vai trò quan trọng trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện các dự án xây dựng. Hai khái niệm này đều liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá và đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của dự toán xây dựng công trình.

Thẩm tra dự toán xây dựng công trình là một quá trình kiểm tra và đánh giá mặt chuyên môn của dự toán xây dựng công trình được lập bởi tổ chức hoặc cá nhân có liên quan. Mục tiêu của thẩm tra là đảm bảo tính chính xác và hợp lý của dự toán, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về giá và các quy định liên quan khác. Việc thẩm tra giúp đảm bảo rằng dự toán không bị sai sót, chủ quan hoặc không đáng tin cậy, từ đó giúp tiết kiệm chi phí đầu tư cho dự án. Bằng cách kiểm tra và đánh giá các số liệu, thông tin và phương pháp tính toán trong dự toán, thẩm tra đảm bảo rằng dự án được lập trình và thiết kế một cách chính xác và hợp lý.

Thẩm định dự toán xây dựng công trình là quá trình kiểm tra và đánh giá mặt pháp lý của dự toán xây dựng công trình. Mục tiêu của thẩm định là đảm bảo tính hợp pháp và hợp lý của dự toán, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về giá và các quy định liên quan khác. Qua quá trình thẩm định, các chuyên gia sẽ xem xét và đánh giá tính hợp pháp của các quy định trong dự toán, như việc sử dụng giá cả hợp lý, tuân thủ quy định về các loại phí, thuế và các quy định khác. Thẩm định đảm bảo rằng dự toán không vi phạm pháp luật và các quy định liên quan, từ đó tạo điều kiện cho quá trình thực hiện dự án diễn ra một cách hợp pháp và minh bạch.

Vai trò của thẩm tra và thẩm định dự toán xây dựng công trình là cực kỳ quan trọng. Trước tiên, chúng đảm bảo tính chính xác và hợp lý của dự toán, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư cho dự án. Việc thẩm tra và thẩm định cũng tạo ra tính minh bạch và công khai trong hoạt động đầu tư xây dựng, đảm bảo rằng tất cả thông tin liên quan được công bố và kiểm tra một cách chính xác. Điều này giúp quá trình giám sát và theo dõi dự án diễn ra một cách hiệu quả và minh bạch, đồng thời ngăn chặn tham nhũng và lãng phí trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình.

 

2. Quy định về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình

Theo quy định tại Điều 14 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP, có các điểm sau đây:

- Thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 82 của Luật Xây dựng đã được sửa đổi và bổ sung bởi khoản 24 và khoản 25 của Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Điều này có nghĩa là việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Xây dựng.

- Chủ đầu tư có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau khi đã hoàn thành thiết kế cơ sở, cũng như các chi phí tính chung cho toàn bộ dự án. Điều này đảm bảo rằng chủ đầu tư có quyền kiểm soát và quản lý chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và triển khai thiết kế xây dựng.

- Quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình và dự toán chi phí, như quy định tại khoản 2 của Điều này, phải được gửi cho người quyết định đầu tư. Điều này nhằm đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm trong việc thông báo các quyết định liên quan đến dự toán xây dựng và chi phí cho người có quyền quyết định đầu tư.

Tổng kết lại, theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP, việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình và dự toán chi phí được quy định rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư và người quyết định đầu tư. Điều này đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và quản lý tốt cho quá trình xây dựng công trình.

 

3. Quy trình thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình

3.1. Thẩm tra dự toán xây dựng công trình

Quy trình thẩm tra và thẩm định dự toán xây dựng công trình là quá trình quan trọng và cần thiết để đảm bảo tính chính xác và khả thi của dự toán. Dưới đây là mô tả chi tiết về quy trình này:

Bước 1: Thu thập hồ sơ thẩm tra

Trước khi tiến hành thẩm tra dự toán xây dựng công trình, cần thu thập đầy đủ hồ sơ liên quan như bản vẽ thiết kế, báo cáo kỹ thuật, bảng kê các hạng mục công việc và các tài liệu khác liên quan.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thẩm tra

Sau khi thu thập hồ sơ, cần tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các tài liệu trong hồ sơ. Điều này đảm bảo rằng hồ sơ thẩm tra đầy đủ, không thiếu thông tin quan trọng và tuân thủ các quy định pháp luật.

Bước 3: Thẩm tra nội dung dự toán xây dựng công trình

Tiếp theo, quá trình thẩm tra nội dung dự toán xây dựng công trình được tiến hành. Thẩm tra bao gồm việc kiểm tra tính logic, tính chính xác của dự toán, đảm bảo rằng các chi phí được tính toán đầy đủ, hợp lý và tuân thủ các quy định liên quan.

Bước 4: Lập biên bản kết quả thẩm tra

Sau khi hoàn thành quá trình thẩm tra, cần lập biên bản kết quả thẩm tra để ghi nhận kết quả của quá trình này. Biên bản này sẽ ghi rõ các kết quả kiểm tra, nhận xét, đánh giá về tính khả thi và chính xác của dự toán xây dựng công trình.

Qua quy trình trên, việc thẩm tra và thẩm định dự toán xây dựng công trình được tiến hành một cách có hệ thống và khoa học. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi và chính xác của dự toán, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng công trình một cách hiệu quả và thành công.

 

3.2. Thẩm định dự toán xây dựng công trình

Thẩm định dự toán xây dựng công trình là quá trình quan trọng để đảm bảo tính khả thi và chính xác của dự toán. Dưới đây là mô tả chi tiết về quy trình thẩm định dự toán xây dựng công trình:

Bước 1: Thu thập hồ sơ thẩm định

Trước khi tiến hành thẩm định dự toán xây dựng công trình, cần thu thập hồ sơ đầy đủ và liên quan như bản vẽ thiết kế, báo cáo kỹ thuật, bảng kê các hạng mục công việc và các tài liệu khác liên quan.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định

Sau khi thu thập hồ sơ, cần tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các tài liệu trong hồ sơ. Điều này đảm bảo rằng hồ sơ thẩm định đầy đủ, không thiếu thông tin quan trọng và tuân thủ các quy định pháp luật.

Bước 3: Thẩm định nội dung dự toán xây dựng công trình

Tiếp theo, quá trình thẩm định nội dung dự toán xây dựng công trình được tiến hành. Thẩm định bao gồm việc kiểm tra tính logic, tính chính xác của dự toán, đảm bảo rằng các chi phí được tính toán đầy đủ, hợp lý và tuân thủ các quy định liên quan.

Bước 4: Lập biên bản kết quả thẩm định

Sau khi hoàn thành quá trình thẩm định, cần lập biên bản kết quả thẩm định để ghi nhận kết quả của quá trình này. Biên bản này sẽ ghi rõ các kết quả kiểm tra, nhận xét, đánh giá về tính khả thi và chính xác của dự toán xây dựng công trình.

Qua quy trình trên, việc thẩm định dự toán xây dựng công trình được tiến hành một cách có hệ thống và khoa học. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi và chính xác của dự toán, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng công trình một cách hiệu quả và thành công.

Bài viết liên quan: Chi phí lập hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu mới nhất?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình như thế nào? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách!