1. Chi nhánh công ty là gi? Một số lưu ý khi thành lập chi nhánh công ty.

Như chúng ta đã biết thì hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đều thực hiện mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách là thành lập các chi nhánh công ty, căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì chi nhánh được hiểu là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm các chức năng đại diện theo ủy quyền, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. 

Theo đó thì để thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng thì bạn cần phải lưu ý một số điều kiện như là: 

Thứ nhất đáp ứng được yêu cầu về ngành nghề kinh doanh của chi nhánh công ty. Theo như quy định tại điều 44 cụ thể là ở khoản 1 của luật doanh nghiệp năm 2020 thì ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của công ty. Do đó, khi thành lập chi nhánh mà có đăng ký ngành nghề kinh doanh khác với ngành nghề kinh doanh của công ty thì không được phép. Trong trường hợp, vẫn muốn tiếp tục mở chi nhánh thì việc đầu tiên là bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. Muốn thành lập chi nhánh công ty thì bắt buộc phải thành lập công ty vì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty. 

Lưu ý thứ hai đó là trong việc đặt tên công ty: Khi đặt tên chi nhánh phải có tên công ty kèm theo cụm từ " chi nhánh"  và tên chi nhánh phải được viết hoặc đặt tại trụ sở chi nhánh, viết nhỏ hơn tên công ty trong các giấy tờ giao dịch, hồ sơ, tài liệu và ấn phẩm cho chi nhánh phát hành. Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, tên chi nhánh được in hoặc là viết  với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh phát hành. Ngoài tên tiếng việt thì chi nhánh có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt, tên bằng tiếng ngước ngoài là tên được dịch từ tiếng việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài. 

Thứ ba đó là  quy định về người đứng đầu chi nhánh, thì người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền. Theo đó thì người đứng đầu chi nhánh không phải là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh mà chỉ đại diện theo ủy quyền thực hiện những quyền trong phạm vi đã được người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền. Phần tên riêng trong tên chi nhánh thì không được sử dụng cụm từ " Công ty" " doanh nghiệp"

Thứ tư đó là về vấn đề chi nhánh có tư cách pháp nhân hay không? Thì căn cứ theo điều 84 bộ luật dân sự năm 2015 sửa đổi và bổ sung 2017 thì chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc là một phần chức năng của pháp nhân. Như vậy thì chi nhánh không có tư cách pháp , chi nhánh chỉ thực hiện những công việc theo ủy quyền của công ty, cho nên không đáp ứng được điều kiện là có tài sản độc lập nên không có tư cách pháp nhân. 

Vậy thì từ những lưu ý đó thì khi tiến hành thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng cần tuân thủ theo quy định thủ tục nào để có thể tiến hành thành lập một cách nhanh chóng và đúng pháp luật. 

 

2. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng. 

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả là chức năng đại diện theo ủy quyền. Theo đó thì chi nhánh cũng có nghĩa vụ phải nộp lệ phí môn bài, và phải thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp như vậy thì khi các loại hình công ty thành lập các chi nhánh công ty tại Hải Phòng thì thực hiện như thế nào?

Thứ nhất : Thủ tục thành lập chi nhánh công ty Trách nhiệm hữu hạn tại địa bàn tỉnh Hải Phòng

Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH, tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác thì chi nhánh công ty là một phần của công ty. Vậy thì hồ sơ và thủ tục thực hiện thành lập chi nhánh công ty TNHH được thực hiện như thế nào? 

Về hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH thì bao gồm thông báo thành lập chi nhánh 01 bản, quyết định thành lập chi nhánh 01 bản, quyết định bổ nhiệm 01 bản, văn bản ủy quyền 01 bản, thông báo mẫu dấu của chi nhánh 01 bản, biên bản họp 01 bản, bản sao công chứng chứng minh nhân dân người đứng đầu chi nhánh 01 bản, giấy tờ chứng minh địa chỉ trụ sở 01 bản

sau khi thực hiện xong đầy đủ hồ sơ thì người thành lập doanh nghiệp hoặc là người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Ngoài ra thì có thể thực hiện đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng hoặc là đăng ký qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh. 

Thứ hai: thủ tục thành lập chi nhánh công ty hợp danh tại địa bàn tình Hải Phòng. 

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty hợp danh thì cần chuẩn bị một số giấy tờ như là Thông báo về đăng ký hoạt động chi nhánh, quyết định của các thành viên hợp danh về việc thành lập chi nhánh, bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh đó là căn cước công dân hoặc là hộ chiếu, văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Sau đó thì cũng tiến hành nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty hợp danh tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư. Thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Thứ ba là thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại địa bàn tỉnh Hải Phòng. 

Đối với chi nhánh công ty thành lập công ty cổ phần thì hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ như là giấy thông báo thành lập chi nhánh, quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của hội đồng quản trị, bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm của người đứng đầu chi nhánh, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu, bản sao biên bản họp về việc lập chi nhánh của hội đồng quản trị, bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi  nhánh hoạt động ngành nghề theo quy định của pháp luật là phải có chứng chỉ hành nghề. Sau đó cũng sẽ tiến hành nộp hồ sơ về phòng đăng ký kinh doanh

Khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty thì các công ty phải chuẩn bị một số yêu cầu như là thực hiện khai báo và nộp thuế môn bài, tiến hành mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh....

Về thực hiện việc khai báo và nộp thuế môn bài thì đây là nghĩa vụ của mọi doanh nghiệp khi thực hiện thành lập chi nhánh, họ phải kê khai và tiến hành nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế, nếu mà doanh nghiệp thành lập chi nhánh trong cùng một địa bàn của tỉnh Hải Phòng thì phải tiến hành nộp thuế cho chi nhánh còn nếu mà doanh nghiệp ở tỉnh khác tiến hành mở chi nhánh công ty khác tỉnh thì phải nộp thuế môn bài cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình. 

Về việc tiến hành mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh thì sau khi tiến hành đăng ký thành lập chi nhánh công ty thì chi nhánh sẽ tiến hành liên hệ với ngân hàng thương mại hoặc là chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam, để tiến hành hoạt động mở tài khoản thanh toán cho mình. Tiếp đó là trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có tài khoản ngân hàng thì chi nhánh phải thực hiện thông báo với phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư và đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. 

 

3. Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại địa bàn tỉnh Hải Phòng của công ty luật Minh Khuê.

Hải Phòng là một tỉnh có tiềm năng phát triển kinh tế khá lớn, và đã được biết đến là vùng đất có điều kiện kinh tế phát triển cao. Do đó mà thành lập chi nhánh công ty tại địa bàn tỉnh Hải Phòng được biết đến là hoạt động khá nhiều và diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên thì hoạt động thành lập chi nhánh công ty cũng còn gặp nhiều khó khăn bởi vậy mà việc cần nhận được sự hỗ trợ pháp lý là một việc vô cùng cần thiết. 

Hiện nay thì Công ty luật Minh Khuê được thành lập khá là lâu đời và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho các cá nhân và doanh nghiệp, được biết đến với hơn 10 năm kinh nghiệm thì Minh Khuê đã xây dựng cho bản thân mình một đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn pháp lý nhiều kinh nghiệm và tận tình trong việc hướng dẫn khách hàng. Trong hoạt động thành lập chi nhánh công ty tại địa bàn tỉnh Hải Phòng thì bạn có thể nhờ sự trợ giúp của chúng tôi trong việc tư vấn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện dịch vụ đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó thì hiện nay công ty luật Minh Khuê còn tiến hành thực hiện tư vấn thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn 19006162 hoặc là khách hàng có thể đăng ký tiến hành tư vấn trao đổi thông qua thư điện tử (email) . 

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn của công ty chúng tôi thì các bạn có thể tiết kiệm được thời gian và tiền bạc, và hạn chế được những tình trạng sai sót trong thực hiện hồ sơ thủ tục, dẫn đến phải thực hiện đi thực hiện lại. Khi sử dụng dịch vụ tư vấn thì các bạn sẽ được giải đáp những câu hỏi những vấn đề pháp lý một cách chính xác nhất. 

Như vậy thì đế tiến hành thành lập chi nhánh công ty tại địa bàn tỉnh Hải Phòng thì các doanh nghiệp phải chuẩn bị những hồ sơ giấy tờ và cần chuẩn bị những điều kiện cơ bản để tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật. Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi cung cấp cho các bạn có liên quan đến hoạt động thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng, hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp ích cho các bạn trong việc thành lập chi nhánh công ty.

Nếu các bạn còn có những câu hỏi thắc mắc có liên quan đến thành lập chi nhánh công ty tại địa bàn tỉnh Hải Phòng thì các bạn có thể tiến hành liên hệ trực tiếp với tổng đài tư vấn trực tiếp 19006162 để được hướng dẫn một cách nhanh chóng nhất có thể. Minh Khuê xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý khách hàng.