1. Thành lập chi nhánh có cần vốn điều lệ không ?

Thưa Luật sư, Công ty mình có trụ sở chính tại Hà Nội, hiện tại bên mình muốn lập chi nhánh tại Hòa Bình với hình thức hạch toán độc lập và mình có 1 số thắc mắc muốn giải đáp như sau:
1. Có phải đăng ký vốn điều lệ cho chi nhánh hay không? nếu có thì lấy từ vốn điều lệ của công ty mẹ và báo giảm vốn của công ty mẹ được không? Nếu không thì chi nhánh sẽ lấy vốn từ đâu để hoạt động ? cách hạch toán của các trường hợp trên được thực hiện như nào ?
2. trường hợp chi nhánh bên mình nhận tài sản cố định được mua từ nguồn vốn của công ty mẹ là máy móc để phục vụ cho công việc sản xuất tại chi nhánh thì sẽ hạch toán như nào ?
Cảm ơn!

>> Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24/7) gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Chi nhánh hạch toán độc lập có vốn điều lệ không ?

Chi nhánh của công ty là một bộ phận của công ty, không có tư cách pháp nhân, theo quy định tại điều 84 Bộ luật dân sự năm 2015:

Điều 84. Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

3. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân.

4. Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai.

5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

6. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.

Do đó, chi nhánh của công ty không thể có vốn điều lệ. Vốn điều lệ theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020được hiểu là:

"Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:...

34. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Về khoản vốn chi cho hoạt động của chi nhánh sẽ được điều chuyển từ công ty mẹ. Công ty mẹ điều chuyển vốn cho chi nhánh để kinh doanh, không thể coi là hoạt động thay đổi vốn điều lệ nên không thể báo giảm vốn điều lệ. Chi nhánh hoạt động độc lập, hạch toán độc lập nhưng cuối cùng lỗ , lãi đều tính vào doanh thu của công ty.

Khi nhận vốn từ công ty mẹ, theo quy định tại chế độ kế toán, ban hành kèm quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính quy đinh:

* Hạch toán ở công ty chính: khi công ty chuyển nhượng vốn cho chi nhánh:

- Nợ TK (136) ( vốn KD ở đơn vị trực thuộc)

- Có các TK 111,112 ( giảm vốn ở công ty chính)

* Hạch toán ở chi nhánh: Khi chi nhánh nhận được vốn từ công ty chính chuyển xuống thì hạch toán như sau:

- Nợ các TK 111, 112

- Có các Tk 411

2. Đối với việc nhận tài sản cố định được mua từ nguồn vốn của công ty mẹ là máy móc để phục vụ cho công việc sản xuất tại chi nhánh cũng được coi là hoạt động cấp vốn của công ty chính đối với chi nhánh, việc hạch toán tiến hành như trên.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện ? Điều kiện, hồ sơ, thủ tục để mở chi nhánh ?

2. Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp nước ngoài

Công ty Luật Minh Khuê hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh, VPĐD, điểm tại Hà Nội của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

I. Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội & Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

II. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

1. Hồ sơ Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

- Thông báo lập Chi nhánh (đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Chi nhánh);

- Thông báo lập Văn phòng đại diện (đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện);

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện:

+ Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên;

+ Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

+ Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần;

+ Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;

- Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Hà Nội) ;

- Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, Công ty Cổ phần, công ty Hợp danh (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Hà Nội) ;

- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

Hồ sơ Đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

- Thông báo lập Địa điểm kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) giấy tờ chứng thực cá nhân;

Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ. Hồ sơ được làm bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng. Hồ sơ được đóng chắc chắn để sử dụng và bảo quản lâu dài.

III. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc (thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có

- Thời gian xem xét - cấp Giấy đăng ký hoạt động: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

3. Quy định mới thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài - Có nhiều sự thay đổi theo luật đầu tư năm 2014. Luật Minh Khuê phân tích một số khía cạnh pháp lý chính của hoạt động này tại Việt Nam theo luật đầu tư mới và các văn bản hướng dẫn luật thương mại:

Luật sư tư vấn:

1. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

- Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

- Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

- Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

- Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;

- Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

3. Hồ sơ: 01 bộ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (Mẫu MĐ-5 trong Thông tư 11/2016 và Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam)

+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài

=> phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam

=> phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam

+ Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh=> phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam

+ Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất => phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam

+ Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh => phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam

+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam => đối với trường hợp bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Chi nhánh là người nước ngoàiphải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam

(*) Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm:

- Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh;

- Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh theo quy định tại Điều 28 Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan:

- Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

- Chi nhánh không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở.

4. Cách thức nộp hồ sơ:

- Trực tiếp

- Đường bưu điện

- Trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

5. Nơi tiếp nhận hồ sơ : Bộ công thương

6. Thời hạn cấp Giấy phép:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

(*) Trường hợp:

- Nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành

- Việc thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thì Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Chi nhánh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Mọi vướng mắc pháp lý về thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam vui lòng gọi: 1900.6162(nhấn máy lẻ phím 7) để được luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài trực tuyến qua tổng đài điện thoại.

>> Xem thêm:  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty nhanh tại Hà Nội

4. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Tp Hồ Chí Minh ?

Xin chào Luật Minh Khuê, Tôi đang có một công ty hoạt động tại Ấn Độ từ tháng 12 năm 2012. Hiện tại, công ty muốn mở chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh với vốn cổ phần (65% Ấn Độ và 35% Việt Nam).

Tôi có biết điều kiện để công ty nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam thì công ty phải “ Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp”. Trong trường hợp này thì Brandsdaddy không thỏa điều kiện có đúng không?

Sản phẩm của chúng tôi là Thiết Bị tiết kiệm năng lượng như Gas trong Gia Đình, Công Nghiệp, Automobiles cho các khách hàng là khách sạn 5 Sao, cá nhân và tổ chức phi chính phủ. Luật Minh Khuê có thực hiện dịch vụ hỗ trợ các thủ tục giấy tở về pháp lý không? Và chi phí trọn gói là bao nhiêu? Giấy tờ cần thiết là gì? Trong khoảng thời gian là bao lâu?

Vui lòng tham khảo thêm thông tin trên website của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Chân thành cảm ơn!

Người gửi: T Hoa

Hỏi về thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Tp Hồ Chí Minh?

Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Khoản 4 Nghị định 72/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt​ Nam:

a) Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng kí kinh doanh hợp pháp.

b) Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng kí kinh doanh hợp pháp.

Theo quy định trên thì công ty của bạn chưa đủ điều kiện thành lập chi nhánh tại Việt Nam do chưa hoạt động từ 05 năm trở lên kể từ khi thành lập hoặc đăng kí kinh doanh hợp pháp (hoạt động năm 2012). Với điều kiện về thời gian hoạt động thì công ty có thể thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, tuy nhiên văn phòng đại diện không được trực tiếp kinh doanh, kí kết hợp đồng với đối tác, thực hiện hoạt động sinh lời, trừ trường hợp có sự ủy quyền từ công ty.

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh khi phát sinh các vấn đề pháp lý có quyền liên hệ trực tiếp với đội ngũ luật sư tư vấn của Văn Phòng để trao đổi các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp đang gặp phải thuộc mọi lĩnh vực trong phạm vi tư vấn của công ty v Doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư, Thuế, Đất đai, Tranh tụng.

Trân trọng./.

>> Dịch vụ luật sư liên quan: Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh;

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

5. Thành lập chi nhánh và thành lập Công ty tư vấn ?

Xin chào luật sư! Bên mình có những thắc mắc sau:
1. Thành lập chi nhánh cho công ty bán buôn đồ uống thức ăn. Hiện tại, Cty PF là 100% vốn Việt Nam, kinh doanh lĩnh vực buôn bán cafe, thức ăn nhẹ. Công ty muốn mở rộng kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau:
a) Có những yêu cầu, giới hạn cho việc mở địa điểm, chi nhánh khác nhau không?
b) Thủ tục, chi phí, thời gian cho việc thành lập, đăng ký chi nhánh.
+ Chủ sỡ hữu muốn bán lại công ty cho 2 người nước ngoài.
a) Những thủ tục, quy định cho 2 người nước ngoài này.
b) Có những yêu cầu nào đặc biệt cho việc bán công ty đang kinh doanh lĩnh vực bán buôn đồ uống, thức ăn cho 2 người nước ngoài này không?
c) Thành lập chi nhánh trước rồi bán lại công ty cho người nước ngoài sẽ giảm thiểu được rủi ro, và rút ngắn được thời gian hay không?
d) Chi phí cho việc bán lại công ty.
2/ Thành lập Công ty 100% vốn từ Úc* Chuyên môn chính của họ là làm về việc tư vấn, quản lý những rủi ro (mình nghĩ đây thuộc về ngành Tư Vấn Quản Lý?). Anh/Chị nghĩ những ngành nghề bên dưới có phù hợp cho họ không?
- Tư vấn quản lý
- Đào tạo, giáo dục kỹ năng mềm v.v..
a) Chi phí, thời gian để thành lập công ty?
b) Anh/Chị tư vấn giúp em những ngành nghề nào thích hợp cho những chuyên môn họ nói với em.
Xin cám ơn!

>> Luật sư Tư vấn Luật Doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

1. Mở địa điểm, chi nhánh

Theo quy định tại khoản Điều 44Luật doanh nghiệp 2020 Luật đầu tư 2014:

Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể."

Theo đó, trong trường hợp của bạn mong muốn mở rộng kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau thì nên thành lập thêm địa điểm kinh doanh mà không phải thành lập chi nhánh.

Thủ tục mở thêm địa điểm kinh doanh:

Thành phần hồ sơ:

Thông báo về việc thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);

c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp tỉnh, thành phố nơi địa điểm kinh doanh hoạt động.

Doanh nghiệp nộp lệ phí Đăng ký kinh doanh là 100.000 đồng.

2. Bán công ty cho người nước ngoài

Trong trường hợp bạn muốn bán công ty cho người nước ngoài thì những người nước ngoài này cần làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế- công ty bạn vào Việt Nam.

Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

2. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

3. Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;

Khi bán lại công ty bạn cần tiến hành kê khai và nộp thuế.

3. Thành lập công ty 100% vốn từ Úc

Trường hợp này cần thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, thời hạn thực được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày bạn nộp đầy đủ hồ sơ.

Đối với vấn đề lĩnh vực đầu tư thì bạn cần căn cứ vào khả năng cũng như lĩnh vực mà công ty đang kinh doanh để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh