Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

Vốn tại chi nhánh và hạch toán tại chi nhánh độc lập khi nhận vốn do công ty chính cấp? 

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24/7) gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014

Bộ luật dân sự năm 2005

II.Nội dung trả lời:

1. Chi nhánh hạch toán độc lập có vốn điều lệ không?

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn

Chi nhánh của công ty là một bộ phận của công ty, không có tư cách pháp nhân, theo quy định tại điều 92 Bộ Luật dân sự 2005:

Điều 92. Văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân  

1. Pháp nhân có thể đặt văn phòng đại diện, chi nhánh ở nơi khác với nơi đặt trụ sở của pháp nhân.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của pháp nhân và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó.

3. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

4. Văn phòng đại diện, chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.

5. Pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do văn phòng đại diện, chi nhánh xác lập, thực hiện

Do đó, chi nhánh của công ty không thể có vốn điều lệ. Vốn điều lệ theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 được hiểu là:

"Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?

...

29. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần."

Về khoản vốn chi cho hoạt động của chi nhánh sẽ được điều chuyển từ công ty mẹ. Công ty mẹ điều chuyển vốn cho chi nhánh để kinh doanh, không thể coi là hoạt động thay đổi vốn điều lệ nên không thể báo giảm vốn điều lệ. Chi nhánh hoạt động độc lập, hạch toán độc lập nhưng cuối cùng lỗ , lãi đều tính vào doanh thu của công ty.

Khi nhận vốn từ công ty mẹ, theo quy định tại chế độ kế toán, ban hành kèm quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính quy đinh:

* Hạch toán ở công ty chính: khi công ty chuyển nhượng vốn cho chi nhánh:

- Nợ TK (136) ( vốn KD ở đơn vị trực thuộc)

- Có các TK 111,112 ( giảm vốn ở công ty chính)

* Hạch toán ở chi nhánh: Khi chi nhánh nhận được vốn từ công ty chính chuyển xuống thì hạch toán như sau:

- Nợ các TK 111, 112

- Có các Tk 411

>> Xem thêm:  Quy định về tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên ?

2. Đối với việc nhận tài sản cố định được mua từ nguồn vốn của công ty mẹ là máy móc để phục vụ cho công việc sản xuất tại chi nhánh cũng được coi là hoạt động cấp vốn của công ty chính đối với chi nhánh, việc hạch toán tiến hành như trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên ?