Hóa đơn gtgt để sử dụng cho chi nhánh mới được làm thông báo phát hành như thế nào, đơn vị e sử dụng hóa đơn đặt in. Chi nhánh đặt in theo địa chỉ chi nhánh hay công ty đặt in hóa đơn công ty rồi đưa cho chi nhánh sử dụng ?

Em cám ơn rất nhiều.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Thuế của Công ty luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến bộ phận tư vấn pháp luật thuế của Công ty luật Minh Khuê, vấn đề bạn quan tâm xin trao đổi cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Thông tư 39/2014/TT-BTC

2. Luật sư tư vấn:

Khi kê khai thuế đối với chi nhánh của công ty hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng chi nhánh công ty.

>> Xem thêm:  Khi nào hộ kinh doanh phải nộp thuế ? Xác định doanh thu tính thuế như thế nào?

Hạch toán phục thuộc  hay còn gọi là báo sổ c thì chi nhánh chỉ tập hợp chứng từ, cuối tháng gửi về công ty chính để kê khai, quyết toán thuế.

Hạch toán độc lập là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai và quyêt toán thuế. Chi nhánh này có con dấu, mã số thuế ( 13 số).

Hạch toán độc lập:
Ưu điểm: Dễ quản lý chi phí, chứng từ, phân tích lỗ lãi của cty và chi nhánh.
Nhược điểm: cuối tháng phải lập 2 BCTC, 2 Báo cáo thuế (các loại), các báo cáo cho các cơ quan chức năng khác cũng phải làm riêng cho công ty và chi nhánh, chứng từ cũng phải lưu riêng.

Hạch toán phụ thuộc:
Ưu: Giảm thiểu 1 số công việc kế toán như lập các loại báo cáo.
Nhược: Khó quản lý chi phí, lỗ lãi, chứng từ.

Vậy nên nếu chi nhánh của bạn có ít hoạt động, chi phí, doanh thu thì nên hạch toán phụ thuộc và ngược lại.

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính Tại Khoản 4 Điều 9 quy định về việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh như sau:

“ Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khỉ to chức kình doanh bắt đầu sử dụng hóa đon và ti’ong thời hạn mười (10) ngày, kế từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rồ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn đế bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tể chức kinh doanh khi gửi thông háo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đoi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kềm hóa đơn mẫu.

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chỉ nhánh có sử dụng chung mâu hóa đơn của to chức nhưng khai thuế giá trị gỉa tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chì nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tố chức có các đơn .vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mâu hóa đơn của tố chức nhưng tố chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chỉ nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn. ”

 Về trình tự làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn được tiến hành như sau:

-  Nộp hồ sơ trực tiếp lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm  ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười  ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

>> Xem thêm:  Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không ?

-  Cơ quan thuế sẽ đóng dấu xác nhận, trường hợp phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn ba  ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức, hộ, cá nhân biết. Doanh nghiệp điều chỉnh để thông báo phát hành mới.

-  Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. 

-  Trên thông báo phát hành hóa đơn có ghi rất rõ về “ Ngày bắt đầu sử dụng” Các Doanh nghiệp lưu ý là chỉ xuất hóa đơn từ ngày đó trở đi.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về "Nên thành lập chi nhánh mới cho công ty để là hạch toán độc lập hay phụ thuộc  ? " . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Thuế áp dụng với chi nhánh mới thành lập, gọi:   1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cá nhân nộp thuế khi cho thuê nhà như thế nào? Có phải quyết toán thuế cho thuê nhà không?