1. Những điểm cần lưu ý khi thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

Thưa luật sư, Em muốn mở cửa hàng kinh doanh các sản phẩm (dụng cụ, nguyên liệu làm bánh) thì thủ tục đăng kí như thế nào và nếu như em mở ở một nơi khác nơi em ở thường trú (em không ở tạm trú) thì có được không ạ? Thông thường với việc bạn mở cửa hàng kinh doanh các sản phẩm sụng cụ, nguyên liệu làm bánh, bạn có thể lựa chọn loại hình kinh doanh là hộ kinh doanh cá thể.
Mong nhận được hồi âm từ luật sư. Thanks and best regards !!! ​ ​

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 86 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

"Điều 86. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.

2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại".

Hiện nay, không có quy định bắt buộc địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh phải cùng địa điểm nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nên bạn có thể đăng ký kinh doanh internet dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể tại nơi anh tạm trú tuy nhiên bạn phải đăng ký tạm trú tại đây.

Căn cứ Điều 30 Luật Cư trú số 81/2006/QH11 của Quốc hội quy định về thủ tục đăng ký tạm trú như sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú;

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó (Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng cho mượn,..).

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu; trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Sau khi đăng ký tạm trú anh làm hồ sơ đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.

Khoản 2 Điều 87 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về việc đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau:

"Điều 87. Đăng ký hộ kinh doanh

2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh".

*Nơi thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi anh đăng ký tạm trú hoặc Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư.

*Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

 

Chào anh chị luật sư,  Em đã thuê mặt bằng và hiện đang muốn làm giấy đăng kí kinh doanh cá nhân, nhưng gặp chút khó khăn, anh chị có thể hướng dẫn em cách thức làm hồ sơ được không ạ? Cảm ơn anh chị!

Trả lời:

Về thủ tục, hồ sơ đăng kí kinh doanh

Điều 87 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, cụ thể như sau:

"Điều 87. Đăng ký hộ kinh doanh

1. Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

3. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

4. Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh".

Trình tự, thủ tục

Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.

+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh: 100.000 đồng/lần

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Những vấn đề cần lưu ý

Khi thành lập hộ kinh doanh cá thể bạn cần lưu ý về quy định của pháp luật đối với loại hình doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ.

- Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.

- Sử dụng không quá mười lao động. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

- Không có con dấu.

- Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Điều kiện về chủ thể khi thành lập hộ kinh doanh cá thế quy định tại điều 50 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

- Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

 

Thưa luật sư, Cho em hỏi em làm thợ cơ khí về đồ chơi trẻ em, nay em muốn mở một cơ sở đồ chơi nhỏ lẻ. Vậy phải khai báo và đăng kí kinh doanh và có nộp thuế gì không? Mong hồi đáp !

Trả lời:

Bạn có nhu cầu mở một cơ sở đồ chơi, quy mô nhỏ, phương án tốt nhất bạn nên lựa chọn hình thức kinh doanh là hộ kinh doanh. Luật Minh Khuê xin tư vấn để bạn đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh như sau

- Về nơi đăng ký kinh doanh, việc đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh được tiến hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.Cụ thể là:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có số lượng hộ kinh doanh và hợp tác xã đăng ký thành lập mới hàng năm trung bình từ 500 trở lên trong hai năm gần nhất. Thông thường phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ được mở tại các quận, huyện thuộc các thành phố lớn nhă Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh,... Hoặc

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND quận huyên, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có số lượng hộ kinh doanh và hợp tác xã đăng ký thành lập mới hàng năm trung bình dưới 500.

- Các giấy tờ bạn cần chuẩn bị khi tiến hành thủ tục đăng ký hộ kinh doanh:

+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh theo mẫu;

+ Bản sao CMND của bạn nếu bạn là người duy nhất thành lập Hộ kinh doanh.

Trường hợp Hộ kinh doanh của bạn có nhiều người tham gia thành lập thì cần Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

+ Bạn thuê địa điểm kinh doanh thì xuất trình thêm Giấy thoả thuận thuê hoặc hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh đã được công chứng. Trường hợp giấy thỏa thuận thuê hoặc hợp đồng thuê mặt bằng không công chứng thì xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất của bên cho thuê mặt bằng.

- Phí đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh là: 30.000 đồng.

- Thời gian giải quyết : 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Về thuế: Sau khi hoạt động, hộ kinh doanh của bạn phải nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Trong đó:

+ Thuế môn bài: Hộ cá thể kinh doanh nộp thuế môn bài theo 6 mức: 1 tr, 750k, 500k, 300k, 100k, 50k. Số thuế này nộp 1 lần trong cả năm, tương ứng với mức thu nhập/ tháng của hộ kinh doanh lần lượt là: trên 1,5 triêu, trên 1tr - 1,5 tr, trên 750k- 1tr, trên 500k-750k, trên 300k- 500k và từ 300k trở xuống.

+ Thuế GTGT: được tính dựa trên biểu tỉ lệ giá trị gia tăng (%) trên doanh số áp dụng tính thuế GTGT đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (ban hành kèm theo Công văn số 763/BTC-TCT ngày 16/1/2009 của Bộ tài chính.

+ Thuế TNCN: được áp dụng theo bảng lũy tiến từng phàn quy định tại Điều 22 Luật Thuế TNCN năm 2007.

Tuy nhiên, các khoản thuế này không phải nộp ngay khi thực hiện đăng ký kinh doanh.

Những lưu ý khi thành lập Hộ kinh doanh:

- Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm;

- Sử dụng không quá mười lao động, nếu sử dụng quá 10 lao động phải chuyển đổi thành doanh nghiệp;

- Không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh;

 

Chào Luật Sư! Tôi đang có ý định mở một siêu thị mini ở 1 xã nhỏ, tôi muốn hỏi luật sư về thủ tục đăng kí tôi cần làm để mở được siêu thị., Vốn ban đầu tôi dự tính khoảng 250 triệu và bao gồm các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày, đồ dùng học sinh, quần áo giày dép bỉm sữa trẻ em. Mong được Luật sư tư vấn thêm ! Cám ơn Luật sư và mong nhận được hồ đáp từ phía Luật sư

Trả lời:

Với trường hợp của bạn, bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn: Tư vấn về thủ tục để mở một siêu thị mini ?

 

Thưa luật sư, em muốn mở cửa hàng sửa chữa mua bán đồ điện gia dụng, điện lạnh thủ tục e cần làm những gì ạ.

Trả lời:

Về thủ tục, hồ sơ đăng kí kinh doanh

Khoản 2 Điều 87 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ thành lập hộ kinh doanh, cụ thể như sau:

"Điều 87. Đăng ký hộ kinh doanh

2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh".

Trình tự, thủ tục

Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.

+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh: 100.000 đồng/lần.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Hy vọng, với những tư vấn trên có thể giúp bạn giải đáp phần nào thắc mắc của mình. Nếu cần tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật về hộ kinh doanh cá thể, gọi ngay: 1900.6162 gặp luật sư tư vấn trực tuyến hỗ trợ thêm.

 

2. Thành lập cửa hàng, showroom mỹ phẩm ?

Hiện tại em đang ở nước ngoài, thời gian tới em muốn về Việt Nam để mở cửa hàng hoặc showroom về mỹ phẩm ( nhập từ nước ngoài: hàn và nhật). Vậy về pháp lý em cần phải chuẩn bị những gì? Em cảm ơn ạ!
-Dang Thi Phuong Thao

Trả lời:

Hoạt động kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu là ngành nghề không có điều kiện khi đăng ký kinh doanh. Mã ngành kinh tế Việt Nam đối với mã ngành này là 4649 đối với hoạt động bán buôn mỹ phẩm và 4772 đối với hoạt động bán lẻ, mở shop mỹ phẩm.

Như đã nói đây không phải lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, do đó bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành kinh doanh

Trường hợp của bạn hình thức kinh doanh phù hợp là hộ kinh doanh cá thế.

1. Trình tự, thủ tục:

Nộp Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh với nội dung:

- Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Số vốn kinh doanh;

- Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của cá nhân thành lập hộ kinh doanh;

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân tham gia hộ kinh doanh;

- Giấy tờ chứng minh trụ sở, hợp đồng thuê nhà, hay sổ hộ khẩu…

Khi nhận được kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Chủ cơ sở sẽ thực hiện các hoạt động kê khai thuế và ổn định hoạt động kinh doanh bán hàng như dự kiến.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ các giấy tờ, yêu cầu hợp lệ, cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận và Giấy phép đắng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh

3. Về con dấu và hóa đơn của cửa hàng

Cửa hàng của bạn đăng kí theo hình thức Hộ kinh doanh cá thể nên không có dấu tròn, mà chỉ có dấu vuông tự khắc để tượng trưng cho hộ.

 

3. Hợp tác xã có được mở các cửa hàng kinh doanh?

Thưa luật sư. Em có bằng kỹ sư nông nghiệp va vợ có bằng đại học chăn nuôi thú y. Em muốn thành lập hợp tác xã nông nghiệp, lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng thuộc nông nghiệp và thuốc thú y. Khi được thành lập htx chúng em có được mở các cửa hàng kinh doanh ở các xã trong huyện không ?
Mong luật sư trợ giúp. Em ở huyện sìn hồ tỉnh lai châu.
-Than Tran

Trả lời:

Căn cứ vào điều 3 Luật hợp tác xã 2012 có quy định về hợp tác xã :

"Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã".

Theo quy định này thì khi thành lập hợp tác xã phải có ít nhất 07 thành viên tự nguyên thành lập và hợp tác lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm... Như vậy, ở đây bạn mới có hai thành viên nên chưa đủ số thành viên tối thiểu là 07 người để tham gia thành lập hợp tác xã. Nếu bạn muốn thành lập hợp tác xã thì bạn sẽ phải tuyên truyền, vận động để có thêm thành viên cùng góp vốn để tham gia thành lập hợp tác xã.

 

4. Mở phòng khám đa khoa bằng việc thành lập hộ kinh doanh cá thể?

Thưa luật sư, Bên mình muốn thuê địa điểm kinh doanh ở sóc sơn, và thành lập hộ kinh doanh cá thể với mục địch kinh doanh mở phòng khám đa khoa ở đó. Vậy Luật Minh Khuê và cộng sự có thể tư vấn giúp mình thủ tục đăng ký gồm những gì và phải đến những cơ quan nào để đăng ký được không ?

-Phúc Thanh Công Ty Y Học

Trả lời:

Đối tương có quyền thành lập Hộ kinh doanh cá thể:

Điều 80 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

+ Cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Hộ gia đình làm chủ.

Trình tự, thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

+ Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến cơ quan Đăng kí kinh doanh cấp Huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

+ Cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp Huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định. Nếu trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Thời hạn: 03 ngày làm việc.

 

*Về thủ tục hộ kinh doanh cá thể mở phòng khám đa khoa:

Điều kiện để hộ kinh doanh được mở phòng khám

Pháp luật quy định để mở phòng khám đa khoa, chủ phòng khám bắt buộc phải được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có giấy phép mở phòng khám mới được tiến hành hoạt động. Như vậy, chủ phòng khám phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại UBND cấp huyện trước khi xin cấp giấy phép mở phòng khám đa khoa.

Ngoài ra để mở phòng khám đa khoa thì bạn còn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện về

Luật khám, chữa bệnh quy định nhiều hình thức khám, chữa bệnh, gồm: phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nhà hộ sinh; nha khoa,; dịch vụ khám, chữa bệnh tại nhà; dịch vụ kính thuốc… Mỗi loại hình phòng khám pháp luật có quy định khác nhau về các điều kiện cụ thể.

Đối với phòng khám đa khoa, hộ kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
  2. Bản sao (có chứng thực) quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
  3. Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề;
  4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
  5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
  6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;
  7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của Phòng khám đa khoa ;
  8. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Điều kiện cơ sở vật chất:

– Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi;

– Phòng cấp cứu;

– Buồng tiểu phẫu;

– Phòng lưu người bệnh;

– Cận lâm sàng: Có hai bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

– Có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu. Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đáp ứng các yêu cầu ít nhất về diện tích như sau:

+ Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất 12m2;

+ Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất 15m2; có ít nhất từ 02 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích mỗi giường ít nhất là 05m2;

+ Các phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu có diện tích ít nhất 10m2.

Riêng đối với phòng khám đa khoa khu vực của Nhà nước phải bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế quy định tại Quyết định số 1327/2002/QĐ – BYT ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

– Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

Về nhân sự:

– Số lượng bác sỹ làm việc toàn thời gian (cơ hữu) phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ của phòng khám đa khoa;

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký;

+ Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải được thể hiện bằng văn bản;

+ Là người làm việc toàn thời gian tại phòng khám đa khoa;

– Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa, các đối tượng khác làm việc trong phòng khám đa khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

3. Thời gian và trình tự thực hiện thủ tục mở phòng khám

Trong vòng không quá 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính phải cấp giấy phép hoạt động, trường hợp không cấp Sở Y tế phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

 

5. Thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh?

Thưa quý luật sư! tôi đang chuẩn bị thành lập văn phòng đại diện về du lịch tại tỉnh An Giang, trụ sở chính công ty ở Tỉnh Kiên Giang. mong quý công ty tư vấn điều kiện, thủ tục để thành lập văn phòng đại diện ạ, Tôi là cán bộ công chức, vậy có được đứng tên làm người đại diện của văn phòng không ạ? xin chân thành cảm ơn!!!

-Huỳnh Thị Lan Yên

Trả lời:

Trường hợp của công ty bạn muốn mở văn phòng đại diện khác tỉnh so với nơi có trụ sở chính thì thủ tục thành lập sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 02/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung Thông báo gồm:

"2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh

a) Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh;

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;

c) Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh".

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công
ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trường hợp doanh nghiệp của bạn lập văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở chính gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Dẫn chiếu đến quy định tại điểm b, khoản 1, điều 37 luật phòng chống tham nhũng:

“1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây

a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (…).”

Như vậy theo quy định trên thì bạn không thể đứng ra làm người đại diện của văn phòng đại diện đó.