Quận Đống Đa nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Phía Bắc giáp với quận Ba Đình, phía Đông Bắc giáp quận Hoàn Kiếm, phía đông giáp quận Hai Bà Trưng, phía Nam giáp quận Thanh Xuân và phía Tây giáp quận Cầu Giấy. Đây là quận có đông dân nhất trong số các quận thuộc địa bàn Hà Nội. Hiện nay, quận Đống Đa đã và đang là nơi mà nhiều doanh nghiệp, chủ đầu tư lựa chọn để là nơi phát triển kinh doanh, sản xuất và mong muốn thực hiện hoạt động thành lập hộ kinh doanh để lập nghiệp và phát triển kinh tế. 

 

1. Thành lập hộ kinh doanh là gì?

Theo quy định khoản 1 Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về hộ kinh doanh là do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của họ. Thành lập hộ kinh doanh chính là một quy trình do chủ sở hữu thực hiện hoặc do chủ sở hữu ủy quyền cho bên khác thực hiện. 

Hình thức hộ kinh doanh là một hình thức đặc thù bao gồm 03 đối tượng: cá nhân - hộ gia đình và nhóm người. 

Thứ nhất về cá nhân tham gia hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh sẽ do một cá nhân thành lập và cá nhân này là chủ sở hữu duy nhất đồng thời sẽ là người quyết định mọi vấn đề có liên quan đến hộ kinh doanh: quyết định việc đăng ký kinh doanh, thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc chấm dứt sự tồn tại của hộ kinh doanh. Cá nhân là chủ hộ và đồng thời cũng là người duy nhất được hưởng toàn bộ lợi nhuận thu được cũng chịu trách nhiệm với mọi nghĩa vụ tài chính và chịu mọi rủi ro từ hoạt động của hộ kinh doanh.

Thứ hai là về gia đình thành lập hộ kinh doanh: Hộ gia đình là một đơn vị xã hội bao gồm nhiều thành viên cùng sống trong một gia đình. Để tham gia vào hoạt động kinh doanh và thiết lập hộ kinh doanh thì các thành viên trong hộ gia đình phải có tài sản chung và cùng đóng góp công sức để hoạt động chung trong hoạt động sản xuất hoặc một số lĩnh vực kinh doanh khác do pháp luật quy định. Hộ gia đình sẽ phải cử ra một đại diện hợp pháp làm chủ hộ và người này sẽ thay mặt các thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh. Mọi rủi ro và lợi nhuận vẫn sẽ chia cho các thành viên trong hộ gia đình theo như thỏa thuận. 

Thứ ba về nhóm người tham gia hộ kinh doanh: Chủ thể được phép tham gia thành lập hộ kinh doanh không có mối quan hệ đặc biệt như hộ gia đình mà là tập hợp nhiều cá nhân có chung mục đích và cùng nhau góp vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. Theo quy định của pháp luật thì các cá nhân này phải là công dân Việt Nam và từ đủ 18 tuổi trở lên, đều có năng lực hành vi dân sự. Và để hộ kinh doanh có thể hoạt động được thì cần cử ra một người làm đại diện để thay mặt cho các thành viên khác tham gia các mối quan hệ với Nhà nước và với khách hàng và đối tác. Mọi lợi nhuận, trách nhiệm và rủi ro phát sinh từ hoạt động của hộ kinh doanh sẽ được chia cho các thành viên trong nhóm theo thỏa thuận.

Việc xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với các đối tượng kinh doanh nhỏ và để thuận lợi cho việc quản lý. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hộ kinh doanh chỉ sử dụng không quá 10 lao động và chỉ được đăng ký tại 01 địa điểm kinh doanh. 

 

2. Điều kiện để được thành lập hộ kinh doanh tại quận Đống Đa - Hà Nội

Khi muốn thành lập hộ kinh doanh thì cần đáp ứng những điều kiện sau:

- Điều kiện về chủ thể: Pháp luật cho phép mọi cá nhân, nhóm người bao gồm cả các cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình đều có quyền lập hộ kinh doanh. Những người chưa thành niên, không có năng lực hành vi dân sự hay bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành án phạt tù hoặc bị Tòa án tuyên bố tước quyền hành nghề thì sẽ là các đối tượng không được phép tham gia thành lập hộ kinh doanh do không đáp ứng được yêu cầu về năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự.  Ngoài ra thì các chủ thể không được phép tham gia hộ kinh doanh là: chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh trong công ty hợp danh trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại trong công ty đồng ý.

- Điều kiện về ngành nghề kinh doanh: Các nhà đầu tư chỉ được đăng ký kinh doanh cho những ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề bị cấm kinh doanh. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì các nhà đầu tư phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật trong suốt quá trình hoạt động.

- Điều kiện về địa điểm kinh doanh: Khi lựa chọn kinh doanh bằng hình thức hộ kinh doanh thì các nhà đầu tư phải xác định về địa điểm kinh doanh. Theo quy định của pháp luật thì mỗi cá nhân, hộ gia đình kinh doanh chỉ được đăng ký 01 địa điểm kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Đây có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc là địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, là nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh sẽ được cấp phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải có thông báo đến cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

- Điều kiện về tên của hộ kinh doanh: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc đặt tên hộ kinh doanh. Cụ thể:

Hộ kinh doanh có tên gọi riêng thì tên hộ kinh doanh sẽ bao gồm hai thành tố: Hộ kinh doanh + Tên riêng của hộ kinh doanh. Trong đó tên riêng được viết bằng các chữ cái bảng chữ cái Tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W có thể kèm theo các chữ số, ký hiệu. Tên hộ kinh doanh có thể đặt bằng Tiếng Việt hoặc cả tiếng Anh.  Khi đặt tên hộ kinh doanh thì chủ sở hữu không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ như: "công ty"; "doanh nghiệp" để đặt tên hộ kinh doanh. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện. Do đó, hộ kinh doanh không được đặt tên riêng trùng với hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện. 

Đồng thời tại điều 38 của Nghị định này cũng quy định về các điều cấm trong quá trình đặt tên doanh nghiệp. 

 

3. Thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại quận Đống Đa - Hà Nội

3.1. Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh 

Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại quận Đống Đa, Hà Nội thì quý khách cần chuẩn bị:

- Giấy đề nghị Đăng ký hộ kinh doanh cá thể;

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

- Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

- Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. 

Chủ sở hữu thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh sẽ tiến hành thực hiện đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

3.2. Quy trình tiến hành thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại quận Đống Đa - Hà Nội

- Thành lập hộ kinh doanh tại quận Đống Đa trực tiếp

Người thành lập hộ kinh doanh hay thực hiện đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: Số 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người đăng ký thành lập hộ kinh doanh biết và phải nêu rõ lý do và các yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung vào hồ sơ. 

- Thành lập hộ kinh doanh tại quận Đống Đa qua mạng

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Hà Nội => Chọn mục "đăng ký trực tuyến"

Bước 2: Nhập từ khóa "đăng ký hộ kinh doanh" và sau đó click vào thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Bước 3: Nhập các thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, người đăng ký sẽ phải đăng tải kèm các loại giấy tờ đầy đủ hồ sơ;

Bước 4: Nộp hồ sơ; người đăng ký hoàn tất và nộp hồ sơ và theo dõi tình trạng xử lý bằng mã số tra cứu. Thời gian xử lý và thẩm định hồ sơ là 03 ngày làm việc.

Sau khi nộp hồ sơ qua mạng trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến thì sẽ hiện thị trạng thái như sau:

+ Trạng thái hồ sơ đã hợp lệ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì người đăng ký cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bản giấy để nộp lên cơ quan đăng ký kinh doanh. 

+ Trạng thái hồ sơ không hợp lệ: Hồ sơ nộp qua mạng có sai sót và hộ kinh doanh phải sửa đổi, bổ sung thông tin và tiến hành nộp lại. 

Bước 5: Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ thì  cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp tại cơ quan đăng ký  kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh và nộp tại Bộ phận một cửa (bộ phận dịch vụ công) thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Ngay sau khi hộ kinh doanh nộp hồ sơ thì cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu với hồ sơ qua mạng. Khi thông tin trùng khớp thì hộ kinh doanh sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

 

4. Dịch vụ hỗ trợ thành lập hộ kinh doanh tại quận Đống Đa - Hà Nội của công ty Luật Minh Khuê

Công ty Luật Minh Khuê với đội ngũ Luật sư dày kinh nghiệp về lĩnh vực doanh nghiệp sẽ hỗ trợ quý khách hàng đăng ký hộ kinh doanh cụ thể là thành lập hộ kinh doanh tại quận Đống Đa - Hà Nội. Luật sư Luật Minh Khuê sẽ hộ trợ khách hàng như sau:

- Chúng tôi sẽ lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và giải đáp các vướng mắc khách hàng đang gặp phải;

- Báo giá dịch vụ cụ thể cho khách hàng;

- Soạn hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu;

-  Thay mặt khách hàng nhận giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và sau đó bàn giao lại cho khách hàng;

- Hỗ trợ tư vấn các thắc mắc của quý khách hàng sau khi được cấp giấy chứng nhận.

Trên đây là nội dung liên quan đến: "Thành lập hộ kinh doanh tại địa bàn quận Đống Đa - Hà Nội" mà công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Nếu quý khách có bất kỳ vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý hay muốn sử dụng dịch vụ hỗ trợ đăng ký thành lập hộ kinh doanh của công ty Luật Minh Khuê thì vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!