1. Thành phần phiên hòa giải vụ án dân sự

Theo quy định tại Điều 209 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thành phần phiên họp hoà giải bao gồm:

+ Thẩm phán chủ trì phiên họphoà giải;

+ Thư kí toà án ghi biên bản hoà giải;

+ Các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

Trong một vụ án có nhiều đương sự mà có đương sự vắng mặt trong phiên hoà giải nhưng các đương sự có mặt vẫn đồng ý tiến hành hoà giải và việc hoà giải đó không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt thì thẩm phán tiến hành hoà giải giữa các đương sự có mặt; nếu các đương sự đề nghị hoãn phiên hoà giải để có mặt tất cả các đương sự trong vụ án thì thẩm phán phải hoãn phiên hoà giải.

+ Đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động đối với vụ án lao động khi có yêu càu của người lao động, trừ vụ án lao động đã có tổ chức đại diện tập thể lao động là người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tập thể người lao động, người lao động.

+ Người phiên dịch, nếu đương sự không biết tiếng Việt.

+ Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, thẩm phán có thể yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia phiên hoà giải.

>> Xem thêm:  Hội đồng hòa giải lao động cơ sở là gì ?

Việc hoà giải là nhằm giúp cho các đương sự thực hiện quyền tự định đoạt của họ và làm cho việc giải quyết vụ án đạt được hiệu quả cao mà không phải xét xử. Vì vậy, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định người tiến hành hoà giải phải là thẩm phán được phân công giải quyết vụ án, còn thư kí chỉ là người giúp việc và phải có mặt trong phiên hoà giải để ghi biên bản hoà giải. Việc quy định này là cần thiết vì hoà giải là để cho đương sự tự giải quyết với nhau trước, bằng cách thương lượng thoả thuận và sự thoả thuận này phải được toà án công nhận bằng một quyết định.Quyết định này có giá trị bẳt buộc đối với các bên đương sự và nó cũng đòi hỏi sự tôn trọng của xã hội. Vì lẽ đó, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định bắt buộc người đứng ra tổ chức hoà giải và chủ trì phiên hoà giải phải là thẩm phán và đương sự phải có mặt đầy đủ.

2. Trình tư, thủ tục tiến hành phiên hoà giải vụ án dân sự

Theo quy định của Điều 208 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, trước khi tiến hành phiên hoà giải, toà án phải thông báo cho các đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự về thời gian, địa điểm tiến hành phiên hoà giải, nội dung các vẩn đề cần hoà giải.

Để việc hoà giải đạt được kết quả cao, việc hoà giải phải được thực hiện theo quy định tại Điều 210 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Trước khi hoà giải, thư kí toà án báo cáo thẩm phán về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên hoà giải. Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải kiểm tra lại sự có mặt và căn cước của những người tham gia phiên hoà giải.

Khi đã cố đầy đủ điều kiện để tiến hành hoà giải thì thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có cán bộ thư kí toà án giúp việc ghi biên bản sẽ tiến hành phiên hoà giải. Thẩm phán công bố nội dung vụ án đang tranh chấp, phổ biến cho các đương sự biết các quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để các bên liên hệ đến quyền và nghĩa vụ của mình. Thẩm phán phân tích hậu quả pháp lí của việc hoà giải thành hoặc không thành để các bên đương sự tự nguyện thương lượng thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

Sau khi được thẩm phán hướng dẫn và nghe giải thích pháp luật có liên quan đến vụ án đang tranh chấp, đến lượt nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phát biểu quan điểm của họ về vấn đề đang tranh chấp và đưa ra định hướng giải quyết. Thẩm phán xác định những vấn đề các bên đã thống nhất, những vấn đề chưa thống nhất và yêu cầu đương sự trình bày bổ sung về những vấn đề chưa rõ, chưa thống nhất. Đối với những ý kiến của đương sự đưa ra cách giải quyết bất hợp lí như khởi kiện đòi tài sản không có căn cứ, yêu cầu bồi thường quá đáng thì thẩm phán chủ trì phải kịp thời phân tích, thẳng thắn chỉ cho họ biết yêu cầu của họ đưa ra là phi lí để họ cân nhắc lại. Sau đó, thẩm phán kết luận về những vấn đề các bên đương sự đã thoả thuận được và những vẩn đề chưa thống nhất.

Khi đương sự thoả thuận được với nhau về các vấn đề phải giải quyết trong vụ án thì toà án lập biên bản hoà giải thành, trong đó nêu rõ nội dung tranh chấp và những nội dung đã được đương sự thoả thuận. Biên bản này chưa có giá trị pháp lí, nó chỉ là tài liệu văn bản xác nhận một sự kiện và nó là cơ sở để toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận của đương sự. Biên bản hoà giải phải có các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 211 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Ngoài ra, biên bản hoà giải phải có đầy đủ chữ kí hoặc điểm chỉ của các đương sự có mặt trong phiên hoà giải, chữ kí của thư kí toà án ghi biên bản và của thẩm phán chủ trì phiên hoà giải. Biên bản này được gửi ngay cho các đương sự tham gia hoà giải.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động hòa giải vụ án dân sự cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hướng dẫn về những vấn đề vướng mắc khi vợ chồng ly hôn ? Phân chia tài sản sau khi ly hôn ?

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục đơn phương ly hôn và thủ tục thuận tình ly hôn ?