1. Chức năng của Thành tra Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 2989/QĐ-BTNMT quy định về vị trí và chức năng của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như sau:

Thanh tra Bộ là một tổ chức hành chính thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng trong việc quản lý nhà nước liên quan đến công tác thanh tra. Nhiệm vụ của họ bao gồm giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời phòng và chống tham nhũng, hành vi tiêu cực. Thanh tra này thực hiện hoạt động thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong phạm vi quản lý của Bộ. Đồng thời, họ cũng thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với các đối tượng nằm trong phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của Bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị từ các tổ chức và công dân, cũng như thực hiện phòng và chống tham nhũng, hành vi tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Bộ trưởng và phải tuân theo các hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ từ Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Bộ được công nhận là một tư cách pháp nhân, có quyền sử dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ tại Điều 2 Quyết định 2989/QĐ-BTNMT 2022 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường như sau:

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

- Đề xuất Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời khắc phục các vướng mắc, bất cập được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; kiến nghị Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ các văn bản trái với quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.

- Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Bộ; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thực hiện công tác tiếp công dân của Bộ; xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Bộ trưởng, Thanh tra Bộ.

- Thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Bộ trưởng giao.

- Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường hoặc được Bộ trưởng giao.

- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ khi cần thiết.

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kiến nghị xử lý cán bộ, công chức có vi phạm trong thi hành công vụ đã bị phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

- Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ.

- Trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia hoạt động thanh tra: Trưng tập có thể bao gồm việc chỉ định công việc thanh tra cụ thể, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện đầy đủ và hiệu quả hoạt động thanh tra

- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, chương trình, dự án hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo phân công.

- Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và phân công của Bộ trưởng. Nhiệm vụ triển khai và đảm bảo việc thực hiện cải cách hành chính theo các chương trình, kế hoạch được đề ra bởi Bộ, cũng như theo sự phân công cụ thể từ Bộ trưởng

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên và công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường; hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho các tổ chức thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ theo phân công.

- Quản lý công chức, người lao động, tài sản thuộc Thanh tra Bộ theo quy định: chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nguồn nhân lực, tài sản, và người lao động liên quan đến hoạt động thanh tra theo quy định và hướng dẫn từ Bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công: ngoài các nhiệm vụ đã nêu, cơ quan này cũng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác mà Bộ trưởng phân công để đảm bảo hoạt động của cơ quan diễn ra một cách hiệu quả và nhanh chóng

 

3. Đối tượng của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường là ai?

 Căn cứ tại Điều 2 Nghị định 03/2024/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục và tương đương thuộc Bộ; Thanh tra Cơ yếu, Chánh Thanh tra Cơ yếu; Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Thanh tra sở, Chánh Thanh tra sở; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, thành viên Đoàn thanh tra chuyên ngành; đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định này không áp dụng đối với tổ chức các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bài viết liên quan: Đối tượng của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường theo quy định

Hoặc Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường có mấy phòng Thanh tra hiện nay?

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng!