Mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề nêu trên, Tôi xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào chị! cảm ơn chị đã gửi thắc mắc của mình tới công ty luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin mà chị cung cấp chúng tôi xin tư vấn cho chị như sau.

Cơ sở pháp lý: 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nội dung phân tích:

Do khi đặt in hóa đơn công ty đã để mặc định địa chỉ và tên công ty vì thế khi thay đổi địa chỉ công ảnh hưởng tới việc ghi địa chỉ trên hóa đơn. Theo hướng dẫn tại Khoản 2 điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau.

"Điều 9: Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh.

2)...Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.
Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này."

Vậy nếu công ty chị vẫn muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ đã pháp hành thì chị có thể thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh địa chỉ cũ đã in sẵn sau đó có thể tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh lại thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thế trực tiếp quản lý.

Nếu địa chỉ chuyển đi làm thay đổi cơ quan quản lý thuế thì công ty làm các thủ tục như sau.

 - Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế cũ ;

- Thực hiện đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn  

- Lập bảng kê số hóa đơn chưa sử dụng ( mẫu 3.10 phụ lục 3)

- Thông báo điều chỉnh cho cơ quan thuế

Trên đây là những quan điểm tư vấn của luật sư, cảm ơn chị đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê.

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế