1. Người rớt Đại học Công an nhân dân thì năm nay có được đăng ký tham gia nghĩa vụ công an hay không?

Theo quy định tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP, công dân rớt Đại học Công an nhân dân có thể đăng ký tham gia nghĩa vụ công an trong năm nay hay không phụ thuộc vào một số điều kiện.

- Đối với công dân nam, để được tuyển chọn và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, họ phải nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ và đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

- Đối với công dân nữ, để được tuyển chọn và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, họ cũng phải nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ và đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Ngoài ra, công dân nữ cần có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, và nếu tự nguyện tham gia và Công an nhân dân có nhu cầu, thì có thể xem xét và tuyển chọn để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Về độ tuổi tuyển chọn công dân và công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ quy định cụ thể để phù hợp với tính chất và đặc điểm của từng đơn vị sử dụng, cũng như quy định ngành nghề cần thiết cho việc tuyển chọn công dân nữ tham gia Công an nhân dân theo nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ.

- Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công an có quyền quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018.

- Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày công dân được giao nhận. Trong trường hợp không có giao nhận tập trung, thời gian tính từ ngày đơn vị Công an nhân dân tiếp nhận đến khi công dân được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ và thời gian chấp hành hình phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tiêu chuẩn tuyển chọn nghĩa vụ công an

Việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đang được quy định theo Nghị định 70/2019/NĐ-CP. Theo đó, để được tuyển chọn, công dân cần đáp ứng một số tiêu chuẩn cụ thể.

- Trước hết, công dân phải có lý lịch rõ ràng, không có những vấn đề phức tạp hay đen tối trong quá khứ. Họ cũng phải nghiêm túc tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, công dân không được có tiền án, tiền sự, và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay quản chế. Họ cũng không nằm trong thời gian đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đang được điều trị bắt buộc tại cơ sở chữa bệnh hoặc cơ sở giáo dục. Đồng thời, công dân cần có phẩm chất và đạo đức tốt, được mọi người trong cộng đồng nơi cư trú, học tập hoặc làm việc tin tưởng.

- Tiêu chuẩn chính trị cũng là một yếu tố quan trọng. Công dân phải đáp ứng tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan và chiến sĩ trong Công an nhân dân theo chế độ nghĩa vụ.

- Công dân cũng cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên để được tuyển chọn. Tuy nhiên, ở các vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có thể tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Ngoài ra, công dân cần có thể hình cân đối, không có dị hình hay dị dạng, và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe cần thiết để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tuy nhiên, hiện tại pháp luật vẫn chưa có quy định về việc rớt Đại học Công an nhân dân sẽ không được đăng ký tham gia nghĩa vụ công an. Do đó, ngay cả khi một cá nhân rớt Đại học Công an nhân dân, nếu anh ta đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định trên, anh ta vẫn có thể đăng ký tham gia nghĩa vụ công an.

 

2. Thời gian đi nghĩa vụ Công an nhân dân là bao lâu?

Theo Điều 8, Điều khoản 1 của Luật Công an nhân dân 2018, thời gian đi nghĩa vụ Công an nhân dân được xác định như sau: Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân lựa chọn các công dân trong độ tuổi nhập ngũ để phục vụ trong Công an nhân dân với thời gian tối đa là 24 tháng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công an có quyền quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ, nhưng không được vượt quá 06 tháng, trong các trường hợp sau:

+ Để đảm bảo nhiệm vụ chiến đấu sẵn sàng;
+ Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

Quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được áp dụng tương tự như quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Các chi tiết cụ thể về việc này sẽ được Chính phủ quy định.

Tóm lại, thời gian đi nghĩa vụ Công an nhân dân thông thường là 24 tháng, nhưng có thể kéo dài thêm không quá 06 tháng theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an trong các trường hợp đảm bảo nhiệm vụ chiến đấu hoặc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

 

3. Quy định về trình tự tuyển chọn

Trình tự tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được tiến hành theo các bước sau đây:

- Công an cấp xã sẽ căn cứ vào số lượng công dân cần gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn xã và thực hiện các bước sau:

+ Trước hết, Công an cấp xã sẽ tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp để tổ chức thông báo và tuyên truyền thông tin về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, thông tin này cũng sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở Công an và Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển sẽ kéo dài ít nhất 30 ngày, tính từ ngày thông báo.

+ Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ công dân, Công an cấp xã sẽ tiến hành sơ tuyển dựa trên các tiêu chí như chiều cao, cân nặng, và hình thể. Kết quả sơ tuyển (kèm theo hồ sơ) của những công dân đạt yêu cầu sẽ được báo cáo tới Công an cấp huyện.

- Công an cấp huyện tiếp tục quá trình tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo những bước sau:

+ Trưởng Công an cấp huyện sẽ ra lệnh gọi công dân tham gia kiểm tra sức khỏe, tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Lệnh gọi này phải được giao cho công dân ít nhất mười lăm ngày trước thời điểm kiểm tra sức khỏe.

+ Công an cấp huyện sẽ tổ chức thẩm tra lý lịch và đưa ra kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với những công dân đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo đánh giá của Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện.

+ Công an cấp huyện sẽ báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện danh sách công dân được tuyển chọn để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

+ Sau khi danh sách công dân được tuyển chọn để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt, Trưởng Công an cấp huyện sẽ ra lệnh gọi từng công dân để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Xem thêm >>> Nghĩa vụ công an là gì? Nghĩa vụ công an khác gì nghĩa vụ quân sự?

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề nào liên quan đến bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi xin trân trọng gợi ý quý khách hàng liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi qua số điện thoại 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.