Một ngân hàng bán các chứng chỉ tiền gửi, được tham gia trong các hoạt động của thị trường tiền tệ. Chứng khoán thị trường tiền tệ thường ngắn hạn, điển hình ngắn hơn 90 ngày, và là những khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao, được phát hành bởi các công ty có xếp hạng tín dụng tốt. Những người tham gia bao gồm những nhà giao dịch chứng khoán của chính phủ, các ngân hàng và những định chế tài chính khác, và những người quản íý các quỹ thị trường tiền tệ. Một phần quan trọng của thị trường tiền tệ toàn cầu là thị trường tiền tệ Châu Âu, một thị trường lởn không được điều tiết, ở đó những công cụ tài chính bằng các loại đồng tiền khác nhau được giao dịch sôi động bên ngoài quốc gia xuất xứ.

Như vậy, Thị trường vay và cho vay ngắn hạn. Người tham gia thị trường này là ngân hàng trung ương, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình. Công cụ tài chính chủ yếu được mua bán trên thị trường này là tín phiếu kho bạc và các loại chứng phiếu ngắn hạn. Trong kinh tế vĩ mô, khái niệm thị trường tiền tệ được sử dụng để chỉ mối quan hệ giữa cung và cầu về tiền trong nền kinh tế.

Luật Minh Khuê (tổng hợp và phân tích)