1. Thời điểm tính độ tuổi để tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Xin chào luật sư, em sinh 10/11/1990 thì đến ngày 10/11/2017 em mới tròn 27 tuổi. Theo em được biết năm 2017 sẽ bắt đầu khám sức khỏe từ 1/11/2017 đến 30/12/2017 và khoảng tháng 2 năm 2018 sẽ gọi nhập ngũ. Như vậy khi khám sức khỏe thì em chưa đủ 27 tuổi. Nhưng khi gọi nhập ngũ thì em đã đủ 27 tuổi.
Vậy luật sư có thể cho biết đợt khám nghĩa vụ quân sự năm 2017 em có bị gọi đi khám không và có khả năng bị gọi đi nhập ngủ không ?
Em xin cám ơn ạ!

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

"Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."

Theo đó, độ tuổi gọi nhập ngũ của bạn là hết 27 tuổi. Việc bạn có tham gia nhập ngũ hay không sẽ căn cứ vào thời điểm có lệnh gọi nhập ngũ. Nếu lệnh gọi này có sau ngày 10/11/2017 thì bạn sẽ không tham gia nhập ngũ, trừ trường hợp pháp luật có sự thay đổi.

Xin chào Năm nay cháu 18 tuổi cháu là nữ Tháng 5 vừa rồi cháu được gọi đi nghĩa vụ quân sự, và cháu đã từ chối vì có chuyện cần phải giải quyết. Nay cháu muốn tự nguyện đi nghĩa vụ quân sự, nếu được thì cháu nên làm cách nào? Và cháu có bị cận như vậy liệu có được đi NVQS không ạ? Mong bức thư của cháu sẽ được hồi đáp ạ Cháu xin cảm ơn.

=> Luật Nghĩa vụ quân sự quy định về việc công dân nữ tham gia phục vụ tại ngũ như sau:

"Điều 6. Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ

1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân.

2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ."

Theo đó, nếu công dân nữ tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì có thể phục vụ tại ngũ. Tuy nhiên, bạn cần đáp ứng tiêu chuẩn quy định như sau:

Khoản 2 Điều 6 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định như sau:

“2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ”.

Theo đó, nếu con gái bạn đang trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tự nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự mà quân đội đang có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.

Về tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đối với nữ quy định

1. Về tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.

3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Theo quy định trên, để tham gia nhập ngũ, con gái bạn cần thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định về độ tuổi, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, tiêu chuẩn sức khỏe, tiêu chuẩn học vấn.

Với câu hỏi: Hết thời gian thực hiện nghĩa vụ cháu có được theo lên sĩ quan chuyên nghiệp không?

Trước hết, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi là sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Uý, cấp Tá, cấp Tướng.

Theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 Điều 4. Điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan

Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi đời; có nguyện vọng và khả năng hoạt động trong lĩnh vực quân sự thì có thể được tuyển chọn đào tạo sĩ quan.

Điều 5. Nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ

Những người sau đây được tuyển chọn bổ sung cho đội ngũ sĩ quan tại ngũ:

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan hoặc các trường đại học ngoài quân đội;

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu;

3. Quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng tại ngũ tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

4. Cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên được điều động vào phục vụ trong quân đội đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

5. Sĩ quan dự bị.

Tiêu chuẩn của sĩ quan được quy định tại Điều 12 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:

1. Tiêu chuẩn chung:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn hành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

b) Có phẩm chất đạo đức cách mạng; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; tôn trọng và đoàn kết với nhân dân, với đồng đội; được quần chúng tín nhiệm;

c) Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạọ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; có kiến thức về văn hoá, kinh tế, xã hội, pháp luật và các lĩnh vực khác; có năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tốt nghiệp chương trình đào tạo theo quy định đối với từng chức vụ;

d) Có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khoẻ phù hợp với chức vụ, cấp bậc quân hàm mà sĩ quan đảm nhiệm.

2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức vụ của sĩ quan do cấp có thẩm quyền quy định.

Trên đây là những quy định về điều kiện cần phải có để trở thành Sĩ quan. Với trường hợp của con bạn, sau khi đi nghĩa vụ quân sự bạn nên hỏi lại kỹ càng tại đơn vị nơi con bạn được biên chế để có câu trả lời chính xác nhất.

Do thông tin bạn cung cấp không để cập rõ tình trạng sức khỏe cũng như tình trạng văn hóa thế nào nên chúng tôi không thể khẳng định bạn có đủ tiêu chuẩn tham gia nhập ngũ hay không. Bạn có thể tham khảo Điều trên và những tiêu chuẩn sức khỏe được quy định trong Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP để biết mình có đủ tiêu chuẩn hay không.

Chào Luật Sư! Em hiện nay được 20 tuổi! Đang là Thua ngân của 1 quán coffee! Hiện tại e có lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự,vừa qua em đã đi khám,tuy nhiên chỗ khám chỉ mới đo chiều cao cân nặng huyết áp,về mắt tai mũi họng vẫn chưa khám và hẹn tháng 12 mới khám! Tuy nhiên là công việc em bận rộn,xin nghỉ rất khó! Em bị cận gần 6 độ! Vậy em có thể xin lệnh tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hay không? Hay có thể làm cách nào để em khỏi về khám không? Xin cảm ơn luật sư!

=> Theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, bạn cận gần 6 độ nên sức khỏe của bạn bị xếp vào loại 6, do đó không đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ. Tuy nhiên, việc bị cận phải do Hội đồng khám sức khỏe kết luận thì bạn mới có thể tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Cháu chào các bác trong nghành luật: cháu có vấn đề muốn hỏi như thế này ạ Hiện nay cháu ở cùng bà nội,bà cháu (90 tuổi) .cháu và bà có cùng đăng ký sổ hộ khẩu.thế cháu có được miễn gọi nghĩa vụ quân sự không ạ.(theo điều 41)

=> Các trường hợp được tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ được quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

"Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trongthời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày."

Theo đó, trường hợp của bạn không được miễn gọi nhập ngũ, còn việc có được tạm hoãn nhập ngũ hay không sẽ phụ thuộc vào việc bạn có phải là lao động duy nhất trực tiếp nuôi bà bạn hay không. Nếu có thì bạn có thể làm đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ có xác nhận của chính quyền địa phương và gửi đến Ban chỉ huy quân sự.

Dạ cháu chào luật sư .hiện nay cháu đã có gia đình .vợ cháu thưong xuyên ốm yếu và có một con trai chưa được hai tuổi,gia đình khó khăn ,cháu là lao động chính vậy cháu có đươc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ạ

=> Ở đây cần xác định xem vợ bạn thường xuyên đau ốm nhưng còn khả năng lao động hay không, nếu không còn và con bạn còn nhỏ thì bạn có thể viết đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự gửi đến Ban chỉ huy quân sự.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Điều kiện được thăng quân hàm trong quân đội như thế nào ? Điều kiện được làm trong quân đội ?

2. Khi nào hết độ tuổi gọi nghĩa vụ quân sự (NVQS) ?

Chào luật sư, cho tôi xin được tư về vấn đề này: Tôi học đại học hệ vừa làm vừa học tức hệ đại học không chính quy. Vậy khi tôi tốt nghiệp có bằng đại học lúc tôi 26-27 tuổi có bị gọi nhập ngũ hay không. Trong những năm đang học tôi vẫn gọi khám sức khoẻ nghĩa vụ nhưng sức khoẻ không đạt ?
Cảm ơn!

Tư vấn về độ tuổi hết gọi nghĩa vụ quân sự (NVQS) đối với người có bằng đại học không chính quy ?

Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

Luật sư trả lời:

Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định như sau:

"Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì đối với những công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học sẽ không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự khi đã hết 27 tuổi.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Các trường hợp tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự ? Cầu thủ Chinh U23 Việt Nam có phải đị bộ đội ?

3. Điều kiện miễn Nghĩa vụ quân sự ?

Thưa luật sư : Em năm nay 21 tuổi hiện đang là sinh viên đại học. Em trai em 19 tuổi. Em trai em xin tình nguyện tham gia NVQS vậy khi em trai của e đã tình nguyện tham gia như vậy rồi thì em có bị bắt tham gia nữa hay không. Mẹ của em năm nay đã 56 tuổi khi em của em xuất ngũ ra thì em có phải tiếp tục thực hiện NVQS hay không(gia đình em chỉ có 3 người và cũng thuộc diện xóa đói giảm nghèo của địa phương) ?
Cám ơn luật sư rất nhiều!

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Bạn chỉ được tạm hoãn hoặc được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong những trường hợp sau đây:

"1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên".

Với quy định trên chúng ta thấy:

Trường hợp em trai bạn đã thực hiện nghĩa vụ quân sự rồi không đồng nghĩa với việc bạn sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo điểm d khoản 1 nêu trên, khi em trai bạn nhập ngũ thì được gọi là binh sĩ tại ngũ, do đó, bạn được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự chứ không được miễn.

Trường hợp gia đình bạn thuộc hộ nghèo/cận nghèo cũng không được luật cho phép tạm hoãn hay miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu trường hợp của bạn thuộc điểm b khoản 1 nêu trên thì bạn được xem xét tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tham khảo bài viết liên quan: Cả hai anh em phải đi nghĩa vụ quân sự cùng lúc hay không ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Con gái có phải đi Nghĩa vụ quân sự không ? Điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện ?

4. Trường hợp nào được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) ?

Xin chào công ty luật Minh Khuê, em muốn hỏi là em là con 1 , năm nay em 22 tuổi, mới tốt nghiệp nhưng chưa đi làm mà vẫn còn học thêm 1 khóa ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công ty, em chỉ sống với mẹ, bố em mất lâu rồi, mẹ em nay đã được 50 tuổi và vẫn đi làm, thì hoàn cảnh em có đc miễn nghĩa vụ quân sự không ạ ?
Em xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi , chúng tôi xin tư vấn vấn đề của bạn như sau :

*** Căn cứ theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 có hiệu lực ngày 01/01/2016 quy định các trường hợp công dân được Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ như sau :

" 1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên."

*** Xét theo quy định của luật nêu trên và thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi , bạn là con một trong gia đình . Năm nay em 22 tuổi, mới tốt nghiệp nhưng chưa đi làm mà vẫn còn học thêm 1 khóa ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu Công ty. Bạn sống với mẹ, bố mất lâu rồi, mẹ bạn nay đã được 50 tuổi và vẫn đi làm. theo quy định nêu trên thì không thuộc trường hợp nào được miễn nghĩa vụ quân sự , hơn hết, bạn đã học xong khóa học đầu tiên của mình thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp nên bạn dù đi học thêm ngoại ngữ thì bạn sẽ không thuộc trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Nhưng bạn được tạm hoãn nếu bạn chứng minh được rằng hoàn cảnh gia đình khó khăn và bạn là " Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;" thì bạn sẽ thuộc trường hợp được tạm hoãn . Việc xem xét giải quyết tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự dựa vào đơn đề nghị của người làm đơn có xác nhận của UNBN phường/xã nơi bạn cư trú. Nếu không thuộc bất kỳ trường hợp nào trên thì bạn buộc tham gia nhập ngũ theo quy định pháp luật.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Khi nào được vào thăm người đi nghĩa vụ quân sự ? Cách hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

5. Thủ tục xin miễn Nghĩa vụ quân sự ?

Thưa luật sư em sinh năm 1993. Em cao 1m54 nhưng nặng tới 73kg. Sáng nay thì em vừa đi đo mắt được kết quả mắt phải cận 0,75 loạn 1 còn mắt trái cận 0,75 loạn 0,75. Em vừa nhận lệnh khám sức khỏe cấp quận 2 ngày trước và em có nghe nói bị loạn thì em được miễn đi nvqs. Vậy nếu em muốn làm đơn xin miễn đi nvqs thì làm thế nào ?
Mong luật sư trả lời giúp em. Em cảm ơn ạ!

Thủ tục xin miễn Nghĩa vụ quân sự ?

Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Hiện nay chúng ta vẫn đang áp dụng quy định của Thông tư 167/2011/TT-BQP về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trong thông tư này có quy định

" Những công dân mắt tật khúc xạ về mắt (cận thị, viễn thị), nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS, không gọi nhập ngũ vào Quân đội".

Với quy định này, bạn thuộc diện không được gọi nhập ngũ vì lý do cận thị.

Trường hợp bạn không được gọi nhập ngũ vì lý do cận thị, đây không phải là trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự, do đó bạn không phải làm đơn xin miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tham khảo bài viết liên quan: Nghĩa vụ quân sự và điều kiện tạm hoãn ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật NVQS - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Anh trai đã đi nghĩa vụ quân sự, Em có phải đi không ? Yêu cầu khi đi nghĩa vụ quân là gì ?